KRO op de bres voor behoud Eucharistievieringen op tv

kroDe Eucharistievieringen op zondagmorgen staan onder druk door de bezuinigingen op zendtijd RKK. Door deze bezuinigingen kan de NPO deze Eucharistievieringen niet langer financieren. De vieringen, waar 100.000 mensen wekelijks naar kijken, zouden per 1 januari 2016 verdwijnen. De KRO trekt zich het lot van dit programma aan en wil met de financiële steun van haar leden er alles aan doen om de Eucharistievieringen op tv te houden aldus de KRO op haar website.

RKK en KRO zullen de komende weken actie gaan voeren voor het behoud van de tv-Eucharistievieringen. Een campagne op tv, radio en in de dagbladen roept kijkers op de KRO te steunen voor het behoud van de Eucharistievieringen. De Eucharistievieringen worden tot januari 2016 nog uitgezonden door RKK, daarna wil de KRO het stokje overnemen.

Hoofd RKK Leo Fijen is blij met de inspanningen van de KRO voor het behoud van de vieringen: ‘De Eucharistievieringen zijn een vaste waarde voor veel mensen op de zondagmorgen. Mensen die niet meer naar de kerk kunnen, kijken thuis en vieren zo de Eucharistie mee. Ook in verzorging- en bejaardenhuizen hebben we veel trouwe kijkers. Dit programma voorziet echt in de primaire levensbehoefte van mensen: ze willen het geloof mee blijven vieren als ze dat niet meer kunnen in de plaatselijke kerk. De Publieke omroep is van iedereen en voor iedereen en dus ook voor mensen die hun kerkelijke betrokkenheid via de tv willen ervaren. De KRO laat deze kijkers niet in de kou staan. ’

RKK verdwijnt, levensbeschouwing moet blijven
Leo Fijen hekelt het beleid van dit kabinet om levensbeschouwing ‘achter de voordeur’ te plaatsen en hij pleit ervoor dat het kabinet met de Publieke Omroep afspreekt dat er een vast bedrag aan levensbeschouwing wordt uitgegeven binnen de programmering. Fijen: ‘Levensbeschouwing zorgt ervoor dat groepen in deze samenleving met elkaar verbonden worden en dat mensen vanuit verschillend gelovig perspectief betrokken raken bij elkaar. Democratie kan niet zonder levensbeschouwing en de pluriformiteit daarbij. Daarom is het een onvervreemdbare taak van de Publieke Omroep om levensbeschouwing aan te bieden aan de samenleving. (Persbericht KRO)