Kwartaalcijfers Ziggo: Last van consumentendepressie

ziggoUit de cijfers van het derde kwartaal van Ziggo blijkt dat er geen groei in omzet en klanten wordt gerealiseerd. Ook het operationeel resultaat daalde. Met name in het radio- en televisiesegment (r/tv)zijn er dalingen waarneembaar.

Bij het grootste kabelbedrijf van Nederland daalde de r/tv omzet vergeleken met vorig jaar met 2,8 miljoen euro naar 149 miljoen. De omzet uit pluspakketten daalde eveneens met 1 miljoen euro vergeleken met het vorige kwartaal naar 40,3 miljoen euro omzet.En waar op jaarbasis de 3-in-1 omzetten nog fors steeg, blijkt dit nauwelijks nog op kwartaalbasis het geval: 400.000 euro meer omzet (191,6 miljoen euro).

Ondanks dat de levering van diensten aan KabelNoord al op 1 april jl. stopte en dat per 1 januari aankomende de levering van diensten aan Cogas-klanten stopt, valt op dat ten opzichte van 30 juni 2014 het aantal huishoudens in het Ziggo gebied is gedaald met 25.000.

Toch blijft Ziggo een speler met aanmerkelijke marktmacht in haar werkgebied. 61,8 % van de huishoudens heeft een kabelabonnement. En dat percentage is stabiel dankzij daling van het aantal huishoudens in het werkgebied. Toch zegden (netto) 17.000 consumentenhuishoudens hun Ziggo-abonnement op terwijl dat een kwartaal geleden er nog 12.000 waren. Op jaarbasis waren dit er 67.000. Het aantal huishoudens met een pluspakket heeft zich na een forse daling weliswaar gestabiliseerd, maar niet herpakt, slechts 1000 abonnees namen een nieuw pluspakketabonnement.

“Consumentendepressie”
Ziggo verklaart in haar eigen persbericht dat er sprake zou zijn van een ‘consumentendepressie’. Er zou meer transactie video-on-demand worden gebruikt en Ziggo wijdt de tegenvallende r/tv resultaten aan meer concurrentie (met name Over The Top contentaanbieders als Netflix) alsmede dat ze zich niet zo heeft gefocussed in haar marketing hierop.

Internetomzet stijgt
De telefonie, internet en nieuwe mobiele activiteiten van Ziggo leveren wel meer omzetten op; met name de internetomzetten blijven stijgen. De totale omzetten daalden echter. De mobiele telefonie-activiteiten realiseerden een omzet van 4,4 miljoen euro in het afgelopen kwartaal. Ziggo behaalde over het totaal een omzet van 402,6 miljoen euro. Dit is 2,5 miljoen euro minder dan in het tweede kwartaal, maar 11,5 miljoen meer dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal. De winst voor belasting, rente, afwaardering en ammortisatie (EBITDA) bedroeg 224,6 miljoen euro; slechts 0,5 miljoen euro meer dan in het tweede kwartaal. Het operationeel resultaat bedroeg 114,9 miljoen euro, 1,4 miljoen euro lager dan in het tweede kwartaal.

Aangezien Ziggo een schuldenlast heeft die opliep naar 3,26 miljard euro (circa 59 miljoen meer dan in het tweede kwartaal), moest 121,8 miljoen euro aan financieringslasten betalen. Ziggo kon daarmee profiteren van een belastingvoordeel van 10,6 miljoen euro waarmee het netto op 2,7 miljoen euro winst kon uitkomen. Ook in het tweede kwartaal kon het een belastingvoordeel noteren.

De verwachting is dat medio november de overname door Liberty Global kan worden geƫffecteerd waarna het proces van integratie met UPC (in handen van Liberty Global) kan starten. Waarschijnlijk was dit de laatste afzonderlijke openbare beursrapportage van Ziggo