Liberty Global, Vodafone en VodafoneZiggo werken publicatie fusiebesluit tegen

Liberty Global, Vodafone en VodafoneZiggo werken de publicatie van het fusiebesluit van de Europese Commissie voor de toestemming van VodafoneZiggo tegen. Dit blijkt uit een uitleg van de Europese Commissie, waarbij het erop lijkt dat ze middels het veelvuldig bezwaar maken tegen openbaarmaking van het besluit in het kader van ‘bedrijfsvertrouwelijk’, transparantie hierover ernstig vertraagt.

2 maanden

Bij een besluit van de Europese Commissie volgt meestal binnen circa 2 maanden van de DG Concurrentie van de Europese Commissie. In de volledige tekst van een dergelijk besluit zet de Europese Commissie uiteen wat de beweegredenen en achtergronden zijn van de toestemming voor de fusie alsmede een uitgebreide beschrijving van verplichtingen.

Geen tijdslimitiet

De Europese Commissie zegt via haar ambtenaren desgevraagd dat ze ´altijd een publieke versie publiceren van haar beslissingen en dit zo snel mogelijk zullen publiceren´, maar dat er geen wettelijke tijdslimiet op bestaat,´.  Een ´exacte publicatiedatum´ durft de Europese Commissie niet te noemen.

Volgens richtlijnen dienen bedrijven in de gelegenheid te worden gesteld aan te geven wat bedrijfsvertrouwelijk is of niet. Toen Ziggo door Liberty Global werd overgenomen in 2014 (en werd samengevoegd met UPC) door Liberty Global, duurde het ruim een half jaar (29 weken) voordat deze beslissing integraal werd gepubliceerd met een openbare versie.

Vooralsnog geheim

Beslissingen van de Europese Commissie over eerdere overnames en fusies van/door Liberty Global (en ook Vodafone) zijn in de afgelopen jaren altijd veel eerder gepubliceerd. En dus blijven de overwegingen om VodafoneZiggo toe te staan oftewel casenummer M.7978 vooralsnog geheim.

Belasting

Deze week is bekend geworden dat Liberty Global in Nederland een belastingvoordeel van 1,3 miljard Amerikaanse Dollar kon wegboeken over 2016 en daarmee Nederland niet alleen als dominante marktmacht kan bedienen zonder veel restricties op basis van geheime redenaties, maar dat Liberty Global Nederland ook als belastingontwijkingsland inzet.

Reactie blijft uit

Komende week is het volledige fusiebesluit 29 weken geheim. VodafoneZiggo, Liberty Global en Vodafone Group is om commentaar gevraagd, maar dat is uitgebleven.