Lokale omroep steeds vaker digitaal

coaxkabelSteeds meer lokale omroepen zijn klaar om digitaal te worden doorgegeven. Inmiddels zijn in bijna 200 gemeenten de uitzendingen opgenomen in het digitale pakket. Dit bericht NL Kabel, de belangenvereniging van kabelmaatschappijen in Nederland, op haar website. Ruim 10 miljoen Nederlanders kunnen volgens NL Kabel hun eigen lokale omroep ontvangen via digitale kabeltelevisie.

De afgelopen jaren is door de kabelsector enkele miljoenen geïnvesteerd in aanpassing van de kabelnetwerken, mede op verzoek van de lokale TV zenders. Deze aanpassing was nodig om doorgifte van de lokale omroep in de digitale pakketten technisch mogelijk te maken. Lokale publieke omroepen die hun digitale signalen bij Ziggo, UPC of een ander kabelbedrijf aanleveren, worden in het digitale pakket doorgegeven in hun wettelijk verzorgingsgebied, bestaande uit 1 of meerdere gemeenten.

Ontwikkeling naar streekomroepen
De lokale publieke omroepen zoeken naar een blijvend relevante rol in het dynamische medialandschap. De vereniging van lokale omroepen (OLON) streeft nadrukkelijk naar professionalisering en schaalvergroting bij de lokale omroepen. Men verwacht dat op termijn tussen de 50 en 100 streekomroepen over blijven.