Lokale omroepen regio Nijmegen gaan samenwerken

lokaleomroepVier lokale omroepen in de regio rond Nijmegen hebben het voortouw genomen aan tafel te gaan zitten en besloten tot het tekenen van een intentie overeenkomst met als doel te gaan samenwerken.

Het betreft op dit moment de lokale omroepen GL8 (Mook en Middelaar, Heumen), WebFM (Beuningen en Druten), de Wijchense Omroep (WO) en Stichting Waalstad media (N1). Dat melden de omroepen in een persbericht.

“Kwaliteit en continuïteit”
Belangrijk motief om de handen in een te slaan is volgens de omroepen ‘de overtuiging dat samenwerking op termijn de garantie voor kwaliteit en continuïteit zal zijn’. Elke omroep behoudt de eigen onafhankelijkheid en identiteit . Doel is te komen tot en bijdragen aan efficiëntere bedrijfsvoering, betere programmakwaliteit en aan meer continuïteit en minder kwetsbaarheid. De omroepen gaan met elkaar in overleg hoe de technische faciliteiten onder te brengen en afspraken te maken over de wijze van gebruik van elkaars mogelijkheden.

Het is de gemeenschappelijke intentie en visie van de deelnemende omroepen dat hierna een samenwerkingsovereenkomst zal worden opgesteld waarin alle van belang zijnde onderwerpen nader zullen worden uitgewerkt. Andere omroepen uit de omgeving rond Nijmegen worden van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten wanneer zij bovenstaande basis visie delen.