Lokale omroepen sceptisch over extra miljoenen voor samenwerking

De NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen, is sceptisch over de nieuwe kabinetsplannen om de komende drie jaar 15 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de samenwerking tussen de lokale en regionale omroepen. Voor de NLPO geldt dat pas van samenwerking sprake kan zijn als lokale omroepen kunnen uitgaan van een gezonde financiële basis.

“Afhangen van voorwaarden”

Marc Visch, directeur van de NLPO, zegt over het nieuws: “Veel zal afhangen van de voorwaarden waaronder wij van deze extra middelen gebruik kunnen maken. Regionale omroepen zitten in een veel ruimer jasje dan lokale omroepen, die soms van maand tot maand moeten overleven. De situatie bij veel lokale omroepen verslechtert snel en bedreigt in sommige gevallen zelfs acuut de uitvoering van de wettelijke taak. Onze voorstellen zijn er daarom primair op gericht de basis van lokale omroepen gezond te maken. Dat dat op termijn ook moet leiden tot een duurzame en gelijkwaardige samenwerking met regionale omroepen, daarvan zijn wij overtuigd.

Basisbekostiging

De extra miljoenen van het Kabinet zijn mede bestemd voor de uitvoering van een motie van de Tweede Kamer waarmee lokale omroepen in streekverband kunnen experimenteren met een zogenoemde basisbekostiging, onafhankelijk van gemeenten. Steeds meer politieke partijen, waaronder D66 en VVD, pleiten al veel langer voor een rijksbekostiging voor de lokale omroep, waarmee de onafhankelijkheid van gemeenten beter kan worden geborgd.