Meer lokale omroepen gaan samenwerken

Steeds meer lokale omroepen gaan samenwerkingsverbanden aan. Ook de lokale omroep van Vlaardingen en Schiedam willen samen één omroep gaan vormen.

Eerste gesprekken

Omroep Vlaardingen en Omroep Schie (Schiedam) geven aan dat de eerste gesprekken tot samenwerking goed zijn verlopen. Beide omroepen willen door de samenwerking verder professionaliseren. Omroep Vlaardingen is nu alleen online en op de radio actief, Schie ook op televisie.

Streekomroep

De twee omroepen lopen met hun voornemen vooruit op de omvorming van de circa 230 lokale omroepen die ons land telt, naar ongeveer tachtig streekomroepen met ingang van 1 januari 2025. De streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). De NLPO, de koepelorganisatie van lokale omroepen in Nederland, ondersteunt en coördineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen.

Meer informatie over het vormen van een streekomroep is te vinden op de website van de NLPO.