Meer lokale omroepen gaan samenwerken

De besturen van de lokale omroepen van De Wolden en Staphorst (DNO media), Lokale Omroep Hoogeveen en RTV Meppel hebben besloten tot een vorm van samenwerking. Dit bericht lokale omroep DNO op haar website.

Streekomroep

Momenteel vindt er een transitie plaats waarbij lokale omroepen met elkaar moeten gaan samenwerken in zogenaamde streekomroepen. Hierbij wordt het aantal zelfstandige lokale omroepen teruggebracht van 300 naar ongeveer 80. Hierbij zal ook de financiering centraal vanuit het Rijk gaan plaatsvinden naar deze omroepen.

Samenwerking

De samenwerking tussen de drie lokale omroepen moet de komende 1 tot 2 jaar verder worden vormgegeven. De besturen denken aan het vormen van werkgroepen die ieder een aantal praktische zaken onder de loep gaan nemen waarbij het steeds de vraag zal zijn: Hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we van elkaar leren? en: Kunnen we (samen) efficiënter werken?

Tussen de 120.000 en 150.000 potentiële luisteraars.

De samenwerking zal er straks toe gaan leiden dat de omroepen met zijn drieën samen uitzendingen verzorgen in de gemeenten De Wolden, Staphorst, Hoogeveen, en Meppel maar ook in de daar omheen gelegen aangrenzende gebieden die kunnen worden gerekend tot het verzorgingsgebied van de vier genoemde gemeenten. Het gaat daarbij om naar schatting tussen de 120.000 en 150.000 potentiële luisteraars.