Meer lokale omroepen gaan samenwerken

lokaleomroepIn steeds meer regio’s zoeken lokale omroepen samenwerking met elkaar. Afgelopen week werden samenwerkingsverbanden in Flevoland, de Achterhoek en Friesland bekend gemaakt.  De OLON, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, is groot voorstander van samenwerking tussen lokale omroepen.

 

Flevoland
Deze week werd bekend dat lokale omroepen in Flevoland gaan samenwerken. Radio Lelystad nam het initiatief om de krachten te bundelen met RTV Almere, Omroep 527, Urk FM en Lokale Omroep Zeewolde. Vooralsnog ontbreekt Dronten in het rijtje, omdat die al samenwerkt met omroepen in Overijssel. De omroepen in Flevoland zijn nu afzonderlijk aan het bedenken op welk vlak ze willen samenwerken. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van personeel en uitzendingen. Half juni komen ze bij elkaar om een concreet plan vast te stellen.

Gezamenlijke ochtendshow in de Achterhoek
Ook in de Achterhoek zijn er plannen gepresenteerd voor een samenwerking: De lokale omroepen Optimaal FM, Berkelland FM, RTV Slingeland, Aladna FM, Gelre FM en Radio Ideaal gaan samenwerken. De zes zenders willen vanaf 1 september samen met een ochtendshow de lucht in en daarnaast op termijn digitaal lokale tv maken voor de 8 Achterhoekse gemeenten.  Door de samenwerking hopen de lokale omroepen een volwaardig nieuwsaanbod te kunnen brengen. Te Velthuis: “Door samen te werken kunnen we grote voordelen boeken op gebied van inhoud en reclamewerving.”. 

Regionaal Media Centrum in Friesland
Vijf lokale omroepen in Friesland hebben afgelopen week een intentieverklaring getekend om de krachten te bundelen in een Regionaal Media Centrum (RMC). Het ‘RMC Noord en Oost Friesland’ bestaat  uit Radio Stad Harlingen, Radio Eenhoorn (Menameradiel, het Bildt en Franekeradeel), RTV Noordoost Friesland (Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.), RTV Kanaal 30 (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) en Smelne FM (Smallingerland). Samen bedienen deze omroepen ruim 230.000 inwoners in Fryslân. De deelnemers aan het RMC Noord en Oost Friesland hebben de intentie uitgesproken samen te werken op het gebied van techniek, opleidingen, communicatie en programma’s.

In de regio Twente bestaat er al een samenwerking tussen lokale omroepen in de vorm van een regionaal media centrum.