Nog elf grootverdieners bij NPO in 2018

In 2018 waren er nog 11 presentatoren werkzaam bij de NPO die een beloning kregen boven de zogenaamde WNT-norm. Dit blijkt uit het jaarverslag van de publieke omroep. In 2017 waren er nog 17 grootverdieners bij de publieke omroep werkzaam.

Wet Normering Topinkomens

De Beloningscode voor presentatoren van de Publieke Omroep (BPPO) hanteert sinds 2017 het maximum uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) en uitzonderingen hierop worden op initiatief van de Raad van Bestuur van de NPO sinds dat jaar niet langer toegestaan. Dat sommige presentatoren nu nog boven de WNT-norm verdienen, heeft te maken met eerder afgesloten contracten, waarop de iets hogere BPPO-norm van voor 2017 van toepassing is gebleven.

€ 189.000

Wanneer tijdelijke contracten worden verlengd, moeten ze aan de nieuwe WNT-norm voldoen. De WNT-norm bedroeg in 2018 € 189.000. In 2019 bedraagt deze vanwege indexatie € 194.000. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maken we geen namen van presentatoren bekend.