NOS en regionale omroepen sluiten alliantie

De NOS en de regionale omroepen zetten opnieuw een grote stap naar nauwere journalistieke samenwerking. Dit bericht Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) in een persbericht.

Alliantie

De organisaties sluiten een alliantie met als doel: een betere en toekomstbestendige nieuwsvoorziening voor alle inwoners van Nederland. Online en op radio en televisie. Door niet alleen nog nauwer samen te werken bij het journalistieke handwerk, maar ook op het gebied van opleidingen en techniek. Vanmiddag, op het Regiohelden Festival in Ulft, tekenen algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS en Omroep Gelderland-directeur Guus van Kleef (namens alle dertien regionale omroepen) een visiedocument om de alliantie te bekrachtigen.

Versterken

Met de alliantie willen partijen de publieke nieuwsvoorziening versterken. Met betrouwbaar en ongebonden nieuws dat geworteld is in de samenleving willen ze tegenwicht bieden aan de groeiende invloed van Big Tech (Google, Apple, Facebook, YouTube, Netflix, etc.), aan het risico dat mensen niet meer buiten hun eigen nieuwsbubbel komen en aan de groeiende stroom van (soms bewust) misleidende informatie.

Samenwerking op drie niveau’s

De samenwerking bestaat nu nog voor het grootste deel uit het uitwisselen van nieuwsonderwerpen die al gemaakt zijn. Maar de NOS en de dertien regionale omroepen willen de samenwerking juist ook aan het begin van het journalistieke proces intensiveren. Dan gaat het vooral om het samen nieuwsgaren, plannen en produceren. Ook zal veel hoger ingezet worden op gezamenlijke onderzoeksjournalistiek.

Daarnaast worden talentontwikkeling en opleidingen gebundeld in een gezamenlijke ‘academy’, waarin de kennis en ervaring van de NOS wordt gedeeld met de regionale collega’s. Verder komt er een structurele uitwisseling van personeel: regionale (eind)redacteuren kunnen worden gestationeerd bij de NOS en vice versa.

Techniek

Om de intensievere samenwerking mogelijk te maken, moet ook op technisch gebied worden geïnnoveerd. Zo kunnen agenda’s, nieuwsonderwerpen en andere content alleen efficiënt en overzichtelijk worden uitgewisseld als de redactiesystemen óf perfect op elkaar aansluiten óf worden vervangen door één nieuw te ontwikkelen newsroom-systeem. Ook wordt gedacht aan een nieuw te ontwikkelen app.

Vervolg

Op onderdelen (als planning en research) is al een begin gemaakt, maar het is de bedoeling dat er eind dit jaar een concreet plan van aanpak ligt met een bijbehorende planning.