NOS stopt met Nieuwsaanbodkanaal

nosNa twee jaar experimenteren stopt de NOS op 1 maart 2014 met het Nieuwsaanbodkanaal. NOS en NPO hebben de aanvraag bij het Ministerie van OCW voor goedkeuring van het kanaal ingetrokken. Dit bericht de NOS in een persbericht.

Het kanaal was een initiatief waarmee de NOS inspeelde op de adviezen van de Commissie Brinkman. Die Commissie stelde in 2009 vast dat de gebrekkige beschikbaarheid van videomateriaal een belangrijk obstakel was voor een succesvolle aanwezigheid van de kranten op het internet. Het kanaal stelde nieuwsvideo’s van de NOS gratis beschikbaar aan kranten- en andere nieuwssites.

NOS-directeur Jan de Jong betreurt het stoppen van het kanaal: “Het kanaal gaf nieuwssites de mogelijkheid om actuele beelden over te nemen zonder daarvoor een eigen dure videodienst te hoeven inrichten. De NOS bood deze optie niet uit eigenbelang maar in het belang van de kwaliteit van de journalistiek in Nederland. Binnen de mogelijkheden van de Mediawet hebben wij al het mogelijke gedaan om de kranten zo veel mogelijk tegemoet te komen en tegelijkertijd de markt zo min mogelijk te verstoren. Verder dan dit konden wij niet gaan.”

De Jong noemt twee redenen voor het stoppen van het kanaal: “Na twee jaar proefdraaien moeten wij constateren dat de belangstelling voor het kanaal niet overhoudt. Een paar (kranten-)sites maken er geregeld gebruik van, maar een groot aantal ook niet. De testfase was juist bedoeld om de interesse bij mediabedrijven te toetsen. In de tweede plaats hebben veel marktpartijen kritiek op de voorwaarden waaronder we het kanaal aanbieden. Zo willen veel sites rond onze beelden hun eigen reclame plaatsen, maar dit is niet toegestaan op grond van de Mediawet. Binnen de huidige regels is dit aanbodkanaal de enige manier om de markt van gratis beelden te voorzien. Helaas blijkt deze oplossing niet voldoende aan te sluiten bij de behoefte van de markt. Nu zullen onze nieuwsvideo’s dus alleen op NOS.nl te zien zijn.”

De Jong vindt het jammer voor de sites die wel gebruik van het kanaal maken: “Voor deze partijen zal het een verarming betekenen. Zij behouden echter de mogelijkheid die wij altijd al boden, namelijk om tegen betaling beelden van de NOS op te vragen. Dat geldt overigens voor iedereen. Dus ook voor de sites die de items op ons Nieuwsaanbodkanaal niet overnemen.”