NPO gaat mogelijkheden voor uitzenden via 5G onderzoeken

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gaat de komende jaren onderzoeken of het haar radio- en televisiezenders kan gaan uitzenden via 5G.

5G-broadcast

Momenteel zijn de televisie- en radiozenders van de publieke omroep zowel op landelijk als regionaalniveau gratis te ontvangen via DVB-T2 (Digitenne) en DAB+. De NPO wil onderzoeken of er in de toekomst kan worden uitgezonden via 5G middels de zogenaamde 5G-broadcast variant. De omroep wil zich met deze uitzendmethodiek richten op de ontvangst via mobiele apparaten. Dit blijkt uit Concessiebeleidsplan over de periode 2022-2026 van de NPO.

Frequenties

5G-broadcast kan volgens de NPO worden toegepast binnen het bestaande etherspectrum voor omroepen die de NPO nu gebruikt voor DVB-T2. 5G-broadcast is daarmee de kandidaat-opvolger van FM, DAB+ én DVB-T2, en kan dus een kostenbesparing opleveren. Volledige implementatie is volgens de publieke omroep overigens pas te verwachten in de volgende concessieperiode (2027-2031).

Experimenteren

De NPO wil graag dat de komende jaren geëxperimenteerd kan worden met 5G via het huidige spectrum voor alléén DVB-T2. Daarvoor is het nodig dat de huidige vergunning, die alleen uitzendingen volgens de DVB-T2-standaard toestaat, verruimd wordt. De NPO zal hierover in gesprek gaan met de ministeries van OCW en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het complete Concessiebeleidsplan over de periode 2022-2026 vind je hier.