NPO: Kijken naar herindeling gehele DAB+-spectrum

Als het aan de NPO ligt dan moet het gehele DAB+-spectrum onder de loep worden genomen voor een efficiëntere indeling van de digitale radiofrequenties. Dit schrijft de NPO (Nederlandse Publieke Omroep) als reactie op het verbeterplan van de digitale ether (DAB+) van zenderexploitant Broadcast Partners.

Verbeterplan

Bij dit verbeterplan wordt de digitale capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex”. Op dit netwerk, dat dan bestaat uit 50 subregionale allotments, kunnen naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden. Dit nieuwe netwerk zou beter aansluiten bij de uitzendgebieden van de commerciële regionale radiozenders.

Niet efficiënt

De NPO deelt de mening dat de indeling van de diverse regionale kavels in de digitale ether niet efficiënt is. De NPO geeft aan dat het kavel van de commerciële exploitant MTVNL (de zogenaamde Laag 3) het beste aansluit op de regionale indeling: “Er is eigenlijk maar één laag waarin een goede regionale-niet landelijke verdeling mogelijk is dat is in de huidige MTVNL laag.

De overige beschikbare lagen hebben hetzelfde probleem omdat ze allemaal uit dezelfde initiële kavelindeling voortkomen.”, aldus de NPO. Dit kavel is echter tot 2024 in handen van aanbieder MTVNL en wordt ook niet genoemd in het verbeterplan van zenderexploitant Broadcast Partners.

Betere indeling

De Nederlandse Publieke Omroep stelt dan ook dat een betere indeling van de digitale etherfrequenties mogelijk is maar dat hier onderzoek naar zal moeten plaatsvinden en het zal moeten worden uit onderhandeld met de buurlanden. “Dit alles zal tot vertraging van de verdere digitalisering lijden. Vooralsnog wordt alleen voor de laag waar de lokale omroepen in worden gehuisvest een aangepaste indeling gemaakt.”.

Ruime jas voor lokale omroepen

De Nederlandse Publieke Omroep is ook van mening dat in de huidige opzet de laag met digitale frequenties voor lokale publieke radiozenders ruim bemeten is. “Het huidige plan voorziet in 80+ kavels. Er zijn ongeveer 390 gemeenten in Nederland, dus maximaal 390 omroepen. Dat geeft gemiddeld 5 omroepen/programma’s per kavel. Terwijl er ruimte is voor 11 tot 15 programma’s in hoge kwaliteit. In sommige delen van het land zijn er al omroepen die meerdere gemeenten verzorgen dus 390 halen we niet. Een indeling waarbij er wordt uitgegaan van ongeveer 50 kavels levert 8 programma’s per kavel en grotere allotments waardoor er ook ruimte is voor Niet Landelijk Commerciële Omroepen die zodoende niet meer in een te groot kavel hoeven te worden geaccommodeerd.“, aldus de Nederlandse Publieke Omroep in reactie.

De lokale omroepen zenden momenteel nog niet uit via de digitale ether. Wel worden er op diverse locaties in Nederland experimentele uitzendingen via DAB+ uitgevoerd.

PMSE

De Nederlandse Publieke Omroep maakt zich ook zorgen voor de frequenties in de digitale omroep band die bestemd zijn voor PMSE-doeleinden (Programme Making & Special Events). Het gaat hierbij om tijdelijke audioverbindingen die gebruikt worden tijdens bijvoorbeeld evenementen. De NPO stelt dat er ook in de toekomst één laag vrij gehouden moet worden voor PMSE-doeleinden.