NPO legt sanctie op aan Ongehoord Nederland

De Raad van Bestuur van de NPO heeft besloten om aan Ongehoord Nederland (ON!) een financiële sanctie op te leggen.

Journalistieke Code NPO

Het bestuur is van mening dat de omroep onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel door stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO. Het besluit is dinsdag schriftelijk aan de omroep bekendgemaakt.

Sanctie

De sanctie houdt in dat een bedrag ter hoogte van 2,5% van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022 wordt ingehouden. Het gaat dan om een bedrag van 93.442,43 euro. Dit bedrag zal overigens niet worden verrekend met het al vastgestelde budget voor 2022, maar met het nog vast te stellen budget voor het jaar 2023.

Onderzoek

De financiële sanctie volgt op een uitgebreid onderzoek dit voorjaar door de Ombudsman van de publieke omroepen naar het journalistiek handelen van het ON!-programma Ongehoord Nieuws. Ze deed dat na klachten van het publiek. Hieruit kwam naar voren dat de Journalistieke Code NPO stelselmatig is geschonden; de code waar alle omroepen – en dus ook ON! – zich aan hebben gecommitteerd.

Maatregelen

De Raad van Bestuur verwacht nu van omroep Ongehoord Nederland dat het maatregelen zal nemen om de journalistieke code van de publieke omroep te respecteren en zodoende voldoende bereidheid zal tonen tot samenwerking binnen het publieke bestel. De NPO hoopt dat er dan in de toekomst geen verdergaande stappen nodig zullen zijn.

Positief gestemd

“Ongehoord Nederland is positief gestemd dat de Raad van Bestuur van de NPO terugkomt op zijn voornemen om onze omroep een strafkorting van mogelijk zo’n 600.000 euro op te leggen omdat we de Journalistieke Code NPO zouden hebben geschonden. De boete is verlaagd tot 94.442,43 euro.”, aldus de omroep in een reactie op haar website.