NPO maakt jaarrekening 2016 openbaar: hogere distributie-inkomsten

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft in 2016 meer distributievergoedingen verkregen dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit jaarverslag van de NPO over 2016 dat afgelopen week is gepubliceerd.

Forse stijging

Afgelopen jaar kreeg de NPO van het minister van OCW 836,86 miljoen euro; dat is ruim 10 miljoen meer dan het jaar daarvoor. De Nederlandse Publieke Omroep rapporteert verder 42,72 miljoen aan ‘overige’ bedrijfsopbrengsten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan met name uit opbrengsten van de distributievergoedingen die partijen als Ziggo, KPN en andere operatoren aan de Nederlandse Publieke Omroep betalen.

Bijna 4,50 euro per huishouden

In 2016 is die fors gestegen: 34,7 miljoen euro werd er aan de NPO overgemaakt om de NPO-content te distribueren; een jaar eerder was dat nog 23,28 miljoen euro. Omgerekend betekent het dat naast de belastingbijdragen Nederlandse huishoudens op jaarbasis per huishouden 4,49 euro per jaar via hun tv-distributeur bijdragen aan de NPO. Slechts een half miljoen aan nevenopbrengsten werden binnengehaald; vorig jaar was dat nog 659.000 euro.

Onderhandelingen

De NPO noemt de verhoging een resultaat van recente en eerdere onderhandelingen; als bekend koerst de NPO aan om extra inkomsten via tv-distributeurs te verkrijgen, die dat overigens doorberekenen in hogere tarieven voor hun klanten. Van de OCW-vergoedingen is 649,46 uit belastingmiddelen afkomstig; de STER rapporteerde aan OCW 187,4 miljoen euro te hebben afgedragen als reclame-inkomsten.

Hogere tv- en lagere radio-bestedingen

De NPO besteedde 520,18 miljoen euro aan televisie (was 482,39 in 2015) en 63,95 miljoen aan radio (was 65,12 in 2015). Aan internet en themakanalen besteedde de NPO in 2016 37,07 miljoen euro (was 35,2 in 2015). Aan ‘organisatiekosten’ was de omroep 102,35 miljoen euro kwijt (in 2015 101,78 miljoen). De Nederlandse Publieke Omroep zegt verhoogde televisiekosten te verklaren uit intensivering van de zomerprogrammering en uitgezonden evenementen alsmede een financiële impuls ten behoeve van tv-drama.

Salarissen

Shula Rijxman die sinds september vorig jaar voorzitter is van de NPO is goed voor en totaalsalaris van 214.900 euro op jaarbasis (3300 minder dan een jaar eerder). Frans van Westen die interim tot 1 juni jl. lid was van de Raad van Bestuur, kreeg daar in 2016 voor ruim 4 maanden 103.700 euro voor. Voormalig EO directeur Jaap Kooij heeft diens plek inmiddels ingenomen; een derde lid wacht nog op voordracht tot benoeming.

Opvallend

Opvallend is dat Frans Klein (ex VARA) als directeur televisie een totaalsalaris van 204.600 euro meekreeg in 2016 (enkele duizenden euro’s minder dan in 2015). Jurre Bosman, die directeur Radio is geworden bij de publieke omroep in 2016, kreeg over de maand december een salaris van 11.300 euro.

Raad van Toezicht

2016 was het eerste volledige jaar dat de nieuw aangetreden Raad van Toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep aan het werk ging onder voorzitterschap van Bruno Bruins (VVD). Er zijn thans 5 leden benoemd; mogelijk worden er nog twee leden aan de staatssecretaris van OCW ter benoeming voorgedragen.

Het gehele jaarverslag vind je hier.