NPO wil nog meer inkomsten binnenhalen van distributeurs als KPN en Ziggo

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil meer inkomsten binnenhalen van distributeurs zoals KPN en Ziggo. Dit blijkt uit de begroting van de NPO voor 2018 die in “stilte” is gepubliceerd zo ontdekte Mediamagazine.nl.

“Ingrijpende bezuinigingen achter de rug”

De NPO stelt dat ‘ingrijpende bezuinigingen achter de rug’ zijn en ‘nog steeds blijven financiën onder druk staan’. Volgens de NPO is het ‘zeer waarschijnlijk’ dat reclame-inkomsten bij de STER dalen, waardoor er druk komt om extra inkomsten te genereren.

De hoeveelheid STER-reclamezendtijd is verhoogd, maar deze zijn lager dan eerdere BCG-prognoses die uitgingen van 22 miljoen maar in werkelijkheid 12 miljoen opleverde. De NPO verwacht dat reclame-inkomsten uit ’traditionele’ kanalen dalen. De STER behaalde als exploitatieresultaat, in 2016 187,4 miljoen euro, fors minder dan in 2015 toen nog 196,67 miljoen aan de NPO kon worden bijgedragen uit reclame-inkomsten.

Daarbij wijst de NPO net als eerdere jaren dat distributeurs (lees Ziggo en KPN), ‘goed verdiend hebben’ in de afgelopen 10 jaar aan de doorgifte van ‘pakketten’.

“Meer uit de markt halen”

De NPO wil ‘meer uit deze markt halen’ en wil nieuwe onderhandelingen voeren met distributeurs en rekent op ‘volledige steun van overheid en politiek’ de publieke omroep vindt dat de betalingen aan de NPO ‘niet in verhouding staan tot de winsten’ van distributeurs. In 2017 werden deze distributie inkomsten al verhoogd na heronderhandeling een ‘substantiële verhoging’ uit deze bron werd gerealiseerd. Hoeveel dat is, wordt pas op 1 juli 2018 duidelijk als de NPO jaarrekening wordt geopenbaard.

In 2016 werd er nog 34,7 miljoen euro aan de NPO overgemaakt om de NPO-content te distribueren. Omgerekend betekent het dat naast de belastingbijdragen Nederlandse huishoudens op jaarbasis per huishouden 4,49 euro per jaar via hun tv-distributeur bijdragen aan de NPO.

Tarieven kabelaars omhoog

Bij de verhoging van vergoedingen voor de NPO (maar ook die voor o.a. RTL Nederland) hebben kabelaars de tarieven voor klanten verhoogd; aangezien deze veelal te maken hebben met de aflossing van torenhoge leningen die ze voor hun eigen overnames hebben afgesloten, alsmede dividenduitkeringen die de kabelaars met hun eigenaren hebben afgesproken.

Superevenementen

In totaal omvat de NPO begroting een budgetaanvraag van 843,783 miljoen euro inclusief 26,8 miljoen euro in verband met ‘superevenementen (WK Voetbal, Olympische Spelen e.d.), in 2017 was dat nog 809,791 miljoen euro.

Naast de superevenementen komt de verhoging ook door indexeringen. De NPO begroot in 2018 een negatief saldo van 20,8 miljoen euro op een totale omzet van 915,65 miljoen euro en 894,823 miljoen aan inkomsten. De NPO wil het tekort deken uit de Algemene Mediareserve (AMR). Dit boekjaar werd 7,96 miljoen negatief begroot.

HD

Opvallend is verder dat de NPO niet meer spreekt over een geplande overgang naar HD van de digitale etheruitzendingen (naar DVB-T2) die eerder voor 2017 waren ingezet. Wel spreekt de Nederlandse Publieke Omroep uit dat er een ‘gegarandeerde brede beschikbaarheid en prominente plaats van programma-aanbod dat voor de samenleving van bijzondere waarde is’. Daarmee doelt de NPO op het wensen van prominente voorkeursposities in (operator gecontroleerde) zenderlijsten en EPG’s, maar ook prominente aanwezigheid op “internetgedreven” netwerken zoals openingsschermen op smart-tv’s maar ook op sociale platforms zoals Facebook.

Regelgeving

Hiertoe wil de NPO dat er regelgeving komt om dit te verplichten. Tot nu toe zette de NPO platforms van derden (YouTube en Facebook) ‘afgewogen’ in. De Nederlandse Publieke Omroep zegt in 2018 verder te onderzoeken of de mogelijkheden van de inzet van sociale media kan worden uitgebreid en te implementeren. Wat dit concreet betekent, is niet duidelijk. Er is enige discussie bij de NPO en omroepen over gebruik van Youtube.

De begroting van de publieke omroep over 2018 was de eerste en enige waarbij twee politici betrokken waren: VVD’er Bruno Bruins als voorzitter van de Raad van Toezicht betrokken en PvdA’er Martijn van Dam die sinds 1 september jl. lid is van de Raad van Bestuur.

Bruno Bruins is naar verwachting per komende donderdag voorzitter af als deze minister wordt in de regering Rutte III, waarmee er een vacature komt voor het voorzitterschap van het toezichtsorgaan op de Nederlandse Publieke Omroep. Bruins was sinds 1 januari 2016 voorzitter van de NPO Raad van Toezicht, waarbij tumult ontstond bij deze als politiek geziene benoeming en de benoemingsprocedure werd gewijzigd.