OLON: Continuïteit lokale omroepen juist niet gewaarborgd

lokaleomroepDe OLON, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, is het niet eens met de conclusie in het rapport van het Commissariaat voor de Media dat de Continuïteit van de lokale omroepen gewaardborg is.

De OLON reageert hiermee op het rapport EVALUATIE VAN DE FINANCIERING VAN DE LOKALE PUBLIEKE MEDIA-INSTELLINGEN IN DE JAREN 2009 – 2012 dat door het Commissariaat voor de Media onlangs is gepubliceerd.

 

Dit rapport over de financiering van de lokale omroepsector schetst een dramatisch beeld. “Waar de OLON al jaren waarschuwt dat de structurele onderfinanciering van de lokale omroepen hun maatschappelijke meerwaarde en kracht uitholt, bevestigt het rapport nu ook dat veel omroepen, bijna de helft, door financiële oorzaken direct in hun voortbestaan worden bedreigd; ook blijkt dat veel omroepen, meer dan de helft zelfs, niet de norm-bekostiging krijgen van de gemeente zoals deze door de Rijksoverheid in het Gemeentefonds wordt gestort”, aldus de OLON. De conclusie van het CvdM dat uit het onderzoek blijkt ‘dat de continuïteit gewaarborgd is’, kan de OLON, op basis van deze feiten uit het onderzoek, dan ook niet begrijpen en niet delen.

Veranderprogramma
De structurele onderfinanciering in combinatie met de veranderingen in het medialandschap maken ingrijpen noodzakelijk. De lokale omroepen en de OLON hebben daartoe twee jaar geleden zelf het initiatief genomen en een veranderprogramma gestart. Er is een heldere toekomstvisie en met de VNG als belangrijkste stakeholder is een gezamenlijke ambitie afgesproken. Ook zijn instituties ter discussie gesteld en is over de gemeentegrenzen heen gekeken naar samenwerking. Dit alles heeft geleid tot een zelfbewuste sector met nieuw elan en een nieuwe kijk op de toekomst. Daarin gaan missionair bestaansrecht, betrouwbaarheid en kwaliteit hand in hand.

Financiële ondergrens
Alle ambities en alle zelfreflectie van de sector laten echter onverlet dat er financiële ondergrenzen zijn. Gemeenten moeten hun wettelijke bekostigingsplicht nakomen en tenminste het normbedrag onverkort doorgeven aan de omroep. En dat gebeurt structureel niet, zo blijkt uit het rapport van het CvdM. In combinatie met het sectorale Veranderprogramma zal de OLON dan ook de gesprekken met VNG en OCW continueren om de financiering van publieke lokale omroepen op een betere manier te organiseren, dat wil zeggen efficiënter en effectiever.

Martijn Vroom, voorzitter van de OLON: “Doorgaan op de huidige manier garandeert de continuïteit van de sector absoluut niet, de structurele onderfinanciering houdt de vicieuze kwaliteitscirkel in stand. Dat moet anders, dat snapt iedereen. Op korte termijn bespreken we dit met de staatssecretaris.”