OLON: Dekker ondersteunt professionalisering lokalo’s

lokaleomroepStaatsecretaris Dekker ondersteunt in zijn visie over de toekomst van het publieke omroepbestel het beleid dat de OLON, de koepelorganisatie van lokale omroepen, al enige tijd geleden gestart is.

Staatssecretaris Dekker koerst in zijn plan aan op één publiek mediabestel, waar de lokale omroepen door de vorming van streekomroepen onderdeel van uitmaken. Dekker ondersteunt de professionalisering van de lokale omroepen vanwege “hun belangrijke functie binnen het gehele mediabestel”. Daarbij zegt hij een substantiële bijdrage toe aan de realisatie van een adequate collectieve infrastructuur voor de uitwisseling en distributie van content.

Voorzitter Martijn Vroom in een persbericht van de OLON: “De OLON bepleit al langer een eenduidige regie op het publieke omroepbestel, waardoor samenwerking tussen de landelijke, provinciale en lokale omroepen versterkt kan worden. Dat leidt tot een hogere maatschappelijke waardecreatie, betere vindbaarheid, hogere relevantie en veel efficiëntere inzet van publieke middelen. We zijn dan ook verheugd dat de Staatssecretaris ook de regionale omroepen aanspoort om nu echt werk te maken van samenwerking met de lokale omroepen, door één aanspreekpunt te vormen, net zoals de OLON één aanspreekpunt gaat organiseren voor collectieve voorzieningen en arrangementen.”

De lokale omroepen zijn dan ook de Staatsecretaris zeer erkentelijk dat hij nu de daad bij het woord voegt en concrete financiële en beleidsmatige ondersteuning biedt aan de vorming van de streekomroepen. Daarmee kan de sector haar eigen initiatief tot kwaliteitsverbetering en professionalisering verder kracht bij zetten. Door de vorming van streekomroepen worden lokale omroepen betrokken, betrouwbare, journalistiek verantwoorde en maatschappelijk relevante spelers in het publieke omroepbestel, én in de leefwereld van iedere Nederlandse burger. De Nederlandse publieke omroep moet onderscheidender, innovatiever en slagvaardiger, zo stelt de Staatssecretaris. De lokale omroepen staan klaar om daaraan een essentiële bijdrage te leveren.