OLON: Van lokalo naar streekomroep

lokaleomroepDe lokale publieke omroepen hebben vergaande besluiten genomen over de toekomst van de sector. De omroepen gaan door op de ingeslagen weg van regionale samenwerking  en landelijke collectieve voorzieningen voor bijvoorbeeld digitale distributie. Dit bericht de organisatie achter de lokale omroepen in Nederland: OLON. 

 

Vormen van regio’s
Per 1 januari 2014 worden formele regio’s gevormd waarbinnen de omroepen samenwerken aan de realisatie van één media-aanbod voor de burgers in dat gebied. Zo ontstaan 50 tot 100 regionale mediacentra die dagelijks nieuws uit de leefwereld van de burger bieden op radio, televisie en internet, op basis van een professionele bedrijfsvoering en journalistiek.

Journalistieke samenwerking
De samenwerking in de regio versterkt de lokale journalistiek en borgt onafhankelijke lokale nieuwsgaring. De fijnmazigheid en kleinschaligheid blijft door de samenwerking behouden, terwijl de schaalgrootte voldoende garantie biedt voor continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid, aldus de OLON in haar persbericht. Zo zijn de lokale publieke omroepen een waardevolle partner voor andere mediaorganisaties, binnen en buiten het publieke omroepbestel, en voor burgers en organisaties als lokaal nieuws- en informatieplatform.

Publieke omroepbestel
De 282 lokale publieke omroepen positioneren zich met deze koers nadrukkelijk binnen het publieke omroepbestel met een specifieke kerntaak: het verankeren van de functie van de publieke omroep in de directe leefomgeving van de Nederlandse burgers. Die missie is met de genomen besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 september 2013 kracht bijgezet en zal dan ook nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht bij Staatssecretaris Dekker, de Tweede Kamer en de Commissie Toekomstverkenning Publiek Mediabestel.