Omroep West gaat bezuinigen

rtvwestOmroep West, de publieke regionale omroep van het noorderlijk deel van de provincie Zuid-Holland gaat 1,5 miljoen euro bezuinigen. Dit bericht de omroep op haar website.

De bezuinigingen zijn het gevolg van een aangekondigde korting van 1 miljoen euro op de basissubsidie van de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2013, teruglopende reclame-inkomsten en hogere kosten ten gevolge van een dispuut over btw vooraftrek met de belastingdienst en een aanzienlijke verhoging van de sociale lasten als gevolg van het Kunduz-akkoord

Maatregelen
De kostenbeperkende maatregelen bestaan uit het doorvoeren van  verdere bezuinigingen in de productie- en algemene kosten en het reduceren van personeelskosten. Met o.a. een vrijwillige vertrekregeling zal de omroep proberen gedwongen ontslagen te voorkomen. Over de maatregelen die het personeel betreffen, zal overleg worden gevoerd met de vakbonden en de ondernemingsraad.

Teruggang subsidies
In 2012 heeft Omroep West al een teruggang in subsidies van in totaal € 966.000 opgevangen  door  versobering van het ochtend TV nieuws, het laten vervallen van de ondertiteling bij de meeste programma’s op TV West en het opschorten van de rol als calamiteitenzender in de provincie Zuid-Holland op televisie en nieuwe media.

Juridische stappen
De eenzijdig afgekondigde bezuiniging door de provincie Zuid-Holland is in strijd met  de door hen verleende bekostigingsverklaring uit 2009, die de voortzetting van het toenmalige subsidieniveau schriftelijk garandeerde tot aan mei 2014. Bovendien ontvangt de provincie het volledige bedrag dat nodig is voor de uitvoering van hun wettelijke zorgplicht voor de omroep van het Rijk via het Provinciefonds, maar houdt daar dus een deel van achter. Deze korting, die tegen eerdere afspraken ingaat, wordt dan ook bij de bestuursrechter bestreden. De uitkomst van dit juridische geschil, evenals de periode waarin uitspraak is te verwachten, is nog ongewis. Niettemin heeft deze rechtszaak geen opschortende werking, waardoor de beschreven maatregelen niet kunnen uitblijven.

Kwaliteit onder druk
In de komende maanden wordt vastgesteld welke maatregelen definitief worden genomen en wat deze betekenen voor het personeel en de programmering van Omroep West. De alsdan bekende maatregelen gaan in per 1 januari aanstaande. Directeur Gerard Milo: “Vast staat dat het ambitieniveau van de omroep hierdoor naar beneden zal moeten worden bijgesteld, waarmee het vermogen om een hoogwaardig media aanbod aan te bieden alsmede het voldoen aan media wettelijke minimum normen serieus onder druk komt te staan.”