Omrop Fryslân ook komende vijf jaar regionale omroep Friesland

Omrop Fryslân blijft de komende vijf jaar ook dé regionale publieke omroep voor de provincie Frieland. Dit bericht de regionale omroep op haar website.

Advies

Provinciale Staten adviseren dat aan het Commissariaat van de Media. Het positieve advies geldt voor een periode van vijf jaar, dus tot en met het jaar 2023. Het commissariaat besluit over de uitzendmachtiging van de regionale omroepen op basis van een advies van de provincie.

“Geen alternatief”

Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes is het redelijk vanzelfsprekend dat Omrop Fryslân de regionale omroep voor Friesland blijft, ook al omdat er geen alternatief is. In andere provincies, zoals Groningen, is het wel eens voorgekomen dat een nieuwe initiatiefnemer probeert om de positie van de bestaande publieke omroep over te nemen, maar dat is in Friesland niet aan de orde.

Sinds 1988

Omrop Fryslân is al sinds 1988 actief als zelfstandige regionale omroep voor de provincie Friesland. Daarvoor was de omroep onderdeel van de RONO (regionale omroep voor Noord Nederland). In 1994 is de regionale omroep begonnen met uitzendingen via de televisie.