Omschakeling UPC op QAM256 compleet

upcKabelaaar UPC heeft de omschakeling op de uitzendtechniek QAM256 voor haar digitale radio- en televisiediensrt afgerond. Dit bericht de website Digitalekabeltelevisie.nl vandaag.

Bijna twee jaar geleden begon UPC op twee kanalen met het gebruik van QAM256 in plaats van QAM64. Stapsgewijs heeft UPC steeds meer kanalen omgezet naar QAM256. Het is altijd de bedoeling geweest alle frequenties om te zetten, maar enkele verouderde netwerken (o.a. Betuwe) moesten eerst gemoderniseerd worden voordat op alle frequenties QAM256 gebruikt kon worden.

Bij het gebruik van QAM256 modulatie kan er 12,6 Mbits/sec meer data per transportstream/frequentie worden doorgegeven (50.6 MBits/sec i.p.v.38 Mbits/sec). UPC heeft voor digitale TV 41 frequenties in gebruik. Voor QAM256 moet de signaal-ruis afstand groter zijn, wat hogere eisen stelt aan de bekabeling.

Twee frequenties zijn niet omgezet. De frequentie met de lokale omroepen wordt nog steeds op QAM64 doorgegeven. Deze stream wordt per regio samengesteld, en bevat slechts enkele lokale zenders. Daarvoor is 38 Mbit/sec ruim voldoende. Verder wordt het homing-channel nog op QAM64 doorgegeven. Het homing-channel bevat alle informatie die een decoder nodig heeft om alle zenders te ontvangen. Daarom moet voor digitale TV alleen het homing-channel (en niet elke zender) ingesteld worden. Bij UPC wordt het homing-channel doorgegeven op 164 MHz. Als het homing-channel aangepast zou worden zou iedereen zijn TV opnieuw moeten instellen.

Lees verder