Onafhankelijkheid nieuwsredacties onder druk

Twee derde van de hoofdredacteuren van Nederlandse nieuwsredacties vindt dat onafhankelijkheid nieuwsredacties onder druk staat. Er is momenteel meer risico’s op schending van de redactionele onafhankelijkheid zijn dan vijf jaar geleden. Ook verwachten zij dat deze druk alleen nog maar verder toe zal nemen. Dit blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van het Commissariaat voor de Media. Gezien het maatschappelijk belang van onafhankelijke journalistiek is dit een zorgelijke ontwikkeling.

Teruglopen financiële middelen

De hoofdredacteuren verklaren deze toename onder meer door het teruglopen van de financiële middelen, wat redacties kleiner maakt en zorgt voor meer freelancers, wat de kwetsbaarheid vergroot. Ook wordt er meer marktdenken en ‘ondernemende journalistiek’ verwacht. Daarnaast signaleren zij dat de keuze van onderwerpen in toenemende mate wordt bepaald door wat scoort bij de gebruiker. En dat zijn niet altijd de vanuit journalistiek oogpunt meest belangrijke onderwerpen.

Mediamonitor

Dat de Nederlandse nieuwsorganisaties worstelen om hun hoofd boven water te houden, blijkt eveneens uit de jaarlijkse analyse die het Commissariaat uitvoert in het kader van zijn Mediamonitor. Op de markten voor dagbladen en publiekstijdschriften is al langer sprake van een oplagedaling. Ook in 2014 zet deze neerwaartse trend onverminderd door. Niet alleen is het lastig om abonnees te behouden, ook de losse verkoop en gratis verspreide titels verkeren in zwaar weer. De terugloop is zichtbaar op de landelijke markt, maar ook de regionale titels kampen met tegenslagen. Dit geldt tevens voor andere regionale media. De regionale publieke televisiezenders zien het bereik in vijf jaar tijd met een derde afnemen en ook het bereik van de equivalente radiozenders loopt geleidelijk terug.

Meer informatie: www.mediamonitor.nl