Onderzoek gijzeling NOS: onderbreking niet te vermijden

nosVandaag heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement het onderzoek gepresenteerd naar de gijzeling die op 29 januari jl. plaatsvond bij de NOS in Hilversum. Op die dag vindt er kort voor het NOS Journaal van 20.00 uur een gijzeling plaats door een man met een wapen en wordt er zendtijd geëist. Naar aanleiding van dit incident hebben NOS en NPO het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement gevraagd onderzoek te doen. Het doel: lessen trekken.

Onvoldoende voorbereid
Het COT constateert in het raport dat de NOS en de NPO onvoldoende waren voorbereid op een calamiteit als de gijzeling in het gebouw door Tarik Z. Ook was de zender NPO 1 onnodig lang uit de lucht, al was een onderbreking niet te vermijden. Dat is de conclusie van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). Volgens het COT hebben de NOS en NPO geïnvesteerd in veiligheid en beveiliging, maar waren ze niet voorbereid op een calamiteit als een gijzeling waarbij zij zelf worden getroffen. “De gebeurtenissen hadden een grote impact op mensen en op het denken over veiligheid en beveiliging.”

 

Het COT benadrukt wel dat medewerkers en management van NOS en NPO gewend zijn om ‘breaking news’ snel op de zender te krijgen en in te spelen op verstoringen van het nieuws- en uitzendproces – maar dat ze nu voor het eerst te maken kregen met een ernstige calamiteit waar ze zelf deel van uitmaakten, in combinatie met ‘breaking news’.

NOS gaat aan de slag met aanbevilingen
In reactie op de resultaten zegt Jan de Jong, algemeen directeur NOS: “Het incident met Tarik Z. heeft grote indruk gemaakt op onze mensen. Tot op de dag van vandaag. Hun veiligheid stond voorop en centraal in ons handelen op 29 januari. In de relatief korte periode die de gijzeling duurde had dat de prioriteit. En niets anders. De NOS is blij met het rapport. Het is eerlijk, genuanceerd, en geeft goed weer wat er die avond is gebeurd. We gaan samen met de NPO met de aanbevelingen aan de slag.” Henk Hagoort, voorzitter Raad van Bestuur van de NPO voegt toe: “Ook al blijkt uit het rapport dat het die avond onvermijdelijk was dat we enige tijd niet konden uitzenden, ons is er alles aan gelegen om dit in de toekomst zoveel als mogelijk te voorkomen. We zijn formeel dan wel geen rampenzender, maar in situaties dat er nieuws moet worden gebracht willen we er juist voor het publiek zijn. We pakken daarom voortvarend de uitkomsten van het onderzoek op.”

Het rapport is te downloaden via: http://over.nos.nl/fileupload/COT_Eindrapportage_lessenonderzoek_veiligheidsincident_NOS_NPO.pdf