“Weinig ontwikkeling in aanvullende DAB+-diensten”

Onderzoeksbureau Dialogic ziet weinig ontwikkeling op het gebied van nieuwe, DAB+- gebaseerde radio-gerelateerde diensten. Dit schrijft het onderzoeksbureau in haar rapport “Argumenten en impact bij een zinvolle afschakeling van analoge radio-etherdistributie via FM en AM”.

Afschakelen FM

Dit rapport is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zoals eerder bericht wordt er in dit onderzoeksrapport een realistische afschakeldatum genoemd voor het afschakelen van de analoge uitzendingen via de FM in de periode 2027-2032.

Aanvullende diensten

Het onderzoeksbureau heeft ook onderzoek gedaan naar de aanvullende datadiensten die kunnen worden aangeboden via DAB+. Deze standaard biedt daarvoor een kanaal met (naar huidige standaarden) beperkte bandbreedte en alleen in de richting van de luisteraar.

Dit kanaal zou kunnen worden gebruikt voor verschillende (radiogerelateerde) diensten, zoals informatie over het huidige nummer, songteksten, een stationslogo, et cetera. Daarnaast kunnen informatiediensten worden geboden die voor luisteraars relevant zijn (zoals verkeersinformatie). Verschillende stations in Nederland bieden enkele van de hierboven genoemde diensten op dit moment aan.

Capaciteit

Het onderzoeksbureau ziet echter weinig nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aanvullende diensten voor DAB+. “Er worden weliswaar aanvullende radio-gerelateerde diensten geïntroduceerd (zoals het kunnen terugluisteren van shows, het kunnen sturen van berichten aan de deejay, et cetera), maar deze zijn allemaal gebaseerd op SMS en/of internet (via een app). Voor deze diensten is de capaciteit van DAB+ mogelijk te beperkt en/of is verkeer van de luisteraar richting de omroep benodigd.”, aldus het onderzoeksbureau.

“Iedereen heeft smartphone op zak”

Het onderzoeksbureau geeft ook een aantal argumenten aan waarom deze ontwikkeling niet verder van de grond komt. De belangrijkste reden voor de beperkte introductie van DAB+-gebaseerde radiodiensten is volgens Dialogic het feit dat het niet loont om uitsluitend voor deze standaard dergelijke diensten te ontwikkelen, terwijl het overgrote deel van de luisteraars die de diensten zouden willen gebruiken ook een smartphone op zak heeft.

Minder afnemers

De ontwikkeling van standaarden voor datadiensten over DAB+ gaat daarnaast langzamer dan over andere kanalen omdat er veel minder afnemers zijn. Argumenten waarom de DAB+-luisterapparatuur beter geschikt zou zijn voor het leveren van een datadienst (zoals het argument dat een DAB+-autoradio de dienst geïntegreerd in het dashboard zou kunnen aanbieden) vallen steeds meer weg door verdergaande integratie van smartphones met auto’s en andere apparatuur (zoals televisies en stereo-installaties).

Zakelijke diensten

De aanvullende datadiensten middels de digitale ether kunnen ook worden ingezet voor zakelijke afnemers. Zo werd in het verleden het FM-signaal gebruikt om informatie van het openbaar vervoer naar bushokjes te sturen. DAB+ heeft ten opzichte van FM betere eigenschappen om dergelijke data te versturen.

IoT

Ten opzichte van reguliere mobiele netwerken en IoT-netwerken (LoRa, SIGFOX, LTE-M/NB-IoT) heeft DAB+ andere eigenschappen. Zo biedt deze standaard geen retourkanaal voor data, is de standaard vooral geschikt om veel dezelfde data naar objecten te sturen, er is amper standaardapparatuur beschikbaar is om DAB+-datadiensten mee te kunnen ontvangen en de capaciteit is erg beperkt.

Niet voor toekomstige diensten

Volgens het onderzoeksbureau is er slechts een capaciteit beschikbaar van 50-100 MBit/sec als alle capaciteit van de aanwezige DAB+-netwerken in Nederland worden ingezet voor datadiensten. Deze capaciteit is te laag voor toekomstige diensten als de ondersteuning van ‘connected cars’, aldus het onderzoek. Een 4G-netwerk biedt bijvoorbeeld een capaciteit van 6,2 Gbit/sec per 2 kilometer.

Het gehele rapport van onderzoeksbureau Dialogic vind je hier.