OPTA: 80 procent kijkt digitaal

afstandsbedieningOp het totaal van 7,7 miljoen televisieabonnementen ontvangen 6,2 miljoen abonnees digitale televisie en zijn er 5,1 miljoen kabelabonnees. Daarmee kijkt medio 2012 ruim 80% van de huishoudens digitale televisie.  Dit blijkt uit de marktmonitor van de OPTA over het tweede kwartaal van 2012.

 

Nog slechts 1,5 miljoen huishoudens ontvangen alleen analoge kabeltelevisie. In het tweede kwartaal kwam de groei van digitale abonnementen vooral van concurrenten van kabelaanbieders, met name via IPTV over koper en glas. Dit aantal aansluitingen groeide met 72 duizend (+3%) tot 2,62 miljoen huishoudens. Het aantal digitale abonnementen via de kabel groeide aanzienlijk minder hard dan in voorgaande kwartalen. Toch heeft nog 66% van de huishoudens een abonnement bij een kabelaanbieder. Hoewel de marktaandelen van aanbieders geen grote verschuiving laten zien, bewegen deze wel iets naar elkaar toe. Hierdoor neemt de concentratie in de markt verder af wat blijkt uit de daling van de HHI.

Mobiele diensten
Net als in het eerste kwartaal daalt ook in het tweede kwartaal het totaal aantal mobiele aansluitingen. Ten opzichte van het eerste kwartaal daalt het aantal aansluitingen met 35 duizend naar iets minder dan 21,7 miljoen. De daling in het totaal aantal aansluitingen is voornamelijk het resultaat van een daling van het aantal prepaid aansluitingen van mobiele aanbieders met een eigen netwerk (MNO’s). In het eerste kwartaal daalde zowel het aantal prepaid aansluitingen bij MNO’s als het totaal aantal aansluitingen van aanbieders die mobiele telefonie over het netwerk van een ander aanbieden, zoals AH mobiel. Daarentegen is in het tweede kwartaal van 2012 het aantal mobieltjes met breedband gegroeid met een half miljoen aansluitingen. Deze groei wordt voornamelijk gerealiseerd door smartphones. Met de groei in het tweede kwartaal is het totaal aantal aansluitingen met mobiel breedband de 10 miljoen gepasseerd. Het overgrote deel daarvan, 8,9 miljoen aansluitingen, bestaat uit smartphones. De resterende 1,2 miljoen aansluitingen betreft tablets en dongels. Ondanks de groei blijven de marktverhoudingen ongewijzigd.

De opkomst van mobiel internet is ook in de volumes en omzetten terug te zien. Zo stijgen ten opzichte van het laatste half jaar van 2011 in de eerste helft van 2012 het volume van (+21%) en de omzet uit dataverbruik (+12%), terwijl het volume (-16%) van en de omzet (-24%) uit sms sterk daalt. Ook de omzet uit bellen (-1%) daalt, terwijl het volume nog licht stijgt (+1%). Het belvolume per kwartaal neemt na het vierde kwartaal van 2011 af, ondanks dat in het eerste half jaar van 2012 meer gebeld is dan in het tweede half jaar van 2011. Het totale belvolume in het eerste half jaar komt uit op 11,4 miljard belminuten. Het totaal aantal sms-berichten in die periode is 4,3 miljard en er is 9,9 petabyte aan data gebruikt. Per mobiele telefoon wordt per maand gemiddeld 97 minuten gebeld en worden 36 sms-berichten gestuurd. Per smartphone, tablet of dongel wordt per maand gemiddeld voor 177 MB data verstuurd en ontvangen. De totale omzet op mobiele diensten daalt voor het eerst licht naar iets meer dan 2,6 miljard euro in het eerste half jaar.

Vaste telefonie
Met 5,1 miljard belminuten in het afgelopen kwartaal wordt er 6% minder gebeld dan in het kwartaal ervoor. Ten opzichte van het eerste kwartaal wordt in het tweede kwartaal minder naar vaste nummers gebeld (-8%), maar meer naar internationale (+1%)en naar mobiele nummers (+5%).Na een daling in het totaal aantal aansluitingen van vaste telefonie in voorgaande periodes, stijgt het totaal aantal aansluitingen in het tweede kwartaal met 34 duizend naar 7,1 miljoen aansluitingen. Voor klassieke telefonie zijn er ten opzichte van het voorgaande kwartaal 94 duizend minder aansluitingen op een totaal van 2,7 miljoen, terwijl er met een groei van 131 duizend in het laatste kwartaal nu meer dan 4,4 miljoen digitale aansluitingen zijn. In het tweede kwartaal van 2012 wordt 27% van de aansluitingen op basis van het klassieke PSTN afgenomen, 11% op basis van ISDN en 62% op basis van het digitale VoB.

De daling van de vraag naar gereguleerde diensten als WLR en C(P)S zet door in het tweede kwartaal van 2012. Alternatieve aanbieders nemen ongeveer 285 duizend WLR-aansluitingen af bij KPN. Dit zijn er vijfduizend minder dan in het vorige kwartaal. Via een WLR-aansluiting kunnen aanbieders zelf een telefoonabonnement plus belminuten aanbieden aan de consument. Ongeveer 330 duizend abonnees nemen hun belminuten af via een andere aanbieder dan KPN. Dit zijn er 14 duizend minder dan in het vorige kwartaal.

Breedband
Het totaal aantal breedbandabonnementen komt in het tweede kwartaal op 6,6 miljoen. De groei is wel afgezwakt naar 28 duizend nieuwe abonnementen. Het aantal DSL-aansluitingen daalt met 30 duizend naar 3,3 miljoen, terwijl het aantal kabelaansluitingen met 46 duizend gestegen is naar 2,9 miljoen. Aan het eind van het tweede kwartaal zijn er meer dan 300 duizend huishoudens en bedrijven die via glasvezel internetten. Daarnaast zijn sinds het tweede kwartaal meer dan 1 miljoen huishoudens in staat een glasvezelabonnement af te nemen. Met een groei van twaalfduizend abonnementen is de groei in glasvezelabonnementen lager dan in voorgaande kwartalen. Naast de verschuiving van DSL-abonnementen naar kabel en glasvezel, wordt de gemiddelde snelheid van de afgenomen abonnementen steeds hoger. In het tweede kwartaal is 65 procent van de kabel- en DSL-abonnementen sneller dan 10 Mbps en 25 procent is zelfs sneller dan 30 Mbps. Ondanks de veranderingen in afname qua infrastructuur en snelheden blijven de verhoudingen in marktaandelen tussen partijen ongewijzigd.

Zakelijke netwerkdiensten
Na een gestage daling van het aantal zakelijke netwerkdiensten is in het tweede kwartaal een kleine stijging zichtbaar van ongeveer drieduizend aansluitingen. Het totaal aantal zakelijke netwerkdiensten komt daarmee uit op ongeveer 158 duizend. De toename van het aandeel datacom ten koste van het aandeel traditionele huurlijnen binnen deze markt zet zich ook door. Inmiddels bestaat 77% van de zakelijke netwerkdiensten uit datacom en nog maar 18% uit traditionele huurlijnen. Het overige deel wordt gevormd door dark fiber. De verdeling van marktaandelen binnen deze markt (gemeten in bandbreedtes van 5%) laat overigens geen verandering zien. Een andere ontwikkeling is dat het aantal retail- en wholesale glasaansluitingen toeneemt. Deze trend is al enige tijd zichtbaar en zet zich ook in het tweede kwartaal voort. Het aantal retail zakelijke glasaansluitingen neemt licht toe met ongeveer 1% tot iets meer dan 34 duizend aansluitingen. Het aantal wholesale glasaansluitingen neemt iets sterker toe, met een groeipercentage van 1%. Aan het einde van het tweede kwartaal waren er iets meer dan 51 duizend wholesale glasaansluitingen.

Bundels
In totaal hebben 5,6 miljoen huishoudens een bundel van telecommunicatiediensten bij één aanbieder. De grootste spelers op het gebied van bundels blijven KPN, UPC en Ziggo. Ook in de eerste helft van 2012 blijft de triple play bundel van breedbandinternet, televisie en vaste telefonie het meest populair. 3,3 miljoen huishoudens (+8% ten opzichte van eind 2011) hebben medio 2012 zo’n triple play bundel. Dat is 42% van de huishoudens. Een kwart miljoen (+10%) daarvan neemt deze bundel af van zijn mobiele aanbieder en koopt daarmee alle telecommunicatiediensten bij één aanbieder. De groei van triple play bundels zet stabiel door met rond de 9% per half jaar. Vrijwel alle andere typen bundels nemen juist in populariteit af. De op één na populairste bundel, met alleen breedbandinternet en vaste telefonie, wordt nu minder dan 1 miljoen keer afgenomen.

Alle cijfers zijn te vinden via de website van de OPTA