Overheid wil vergunningen digitale ether-tv drie jaar verlengen

De overheid is voornemens om de vergunningen voor digitale televisie via de ether (Digitenne) in Nederland met drie jaar te verlengen tot 1 februari 2020.De huidige vergunningen lopen, na een termijn van 15 jaar, op 31 januari 2017 af.

DVB-T2

De drie jaar verlenging geeft de vergunninghouders de mogelijkheid om over te schakelen van de huidige uitzendnorm, DVB-T, naar een nieuwe efficiëntere norm van uitzenden: DVB-T2. Dit blijkt uit het document “Beleidsvoornemen Vergunningen voor Digitale Televisie / Bestemming van de 700 MHz Band” dat het ministerie van Economische Zaken heeft gepubliceerd. Dit document dient als basis voor een zogenaamde internetconsultatie waarbij betrokken marktpartijen hun reactie kunnen geven op dit beleidsvoornemen van het overheid. Momenteel zendt KPN de dienst Digitenne uit via DVB-T. Ook de publieke- en regionalezenders maken gebruik van DVB-T voor verspreiding van hun signaal via de ether.

700 MHz

Er zijn plannen om de zogenaamde 700 MHz-band, die thans wordt gebruikt voor digitale televisie via de ether, te gaan in zetten voor mobiele communicatie doeleinden als 4G. Hiermee komt er minder ruimte beschikbaar voor digitale televisie via de ether. De ruimte die hiervoor overblijft dient efficienter te worden gebruikt. Hiervoor is de DVB-T2 techniek nodig. Dit vergt echter investeringen in zowel het zenderpark als de ontvangers bij de consument. “Met de voorziene vrijmaking van de 700 MHz band voor mobiel breedband zal ongeveer 30% van de voor ethertelevisie beschikbare frequentieruimte verloren gaan. Om dit verlies te kunnen opvangen en tenminste een kwantitatief en kwalitatief aanbod te kunnen blijven leveren dat vergelijkbaar is met het huidige DVB-T aanbod, is de inzet van DVB-T2 noodzakelijk.”, aldus het document.

Toekomst

Toch ziet de overheid nog wel toekomst in digitale televisie via de ether: “Het ministerie verwacht dat ook na 2017 ethertelevisie in Nederland een maatschappelijkculturele rol zal vervullen en ziet vooralsnog geen aanleiding om na 31 januari 2017 geen frequentieruimte meer te bestemmen voor publieke- en commerciële ethertelevisie.” De overheid geeft echter wel aan dat digitale televisie via de ether op langere termijn een minder grote rol zal gaan spelen. Hierbij wordt ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen als LTE-broadcast (televisie via 4G-verbinding).

Transitieperiode

Om een overgang naar de nieuwe uitzendnorm DVB-T2 mogelijk te maken wil de overheid een termijn van drie jaar inplannen: “Er moet met een periode van ongeveer drie jaar rekening worden gehouden om de transitie van DVB-T naar DVB-T2 frequentietechnisch succesvol te kunnen uitvoeren en daarbij niet (te veel) uit de pas te lopen bij de ingebruikname van DVB-T2 in de buurlanden. Dit is een voorlopige inschatting: afhankelijk van de voortgang in de internationale frequentiecoördinatie, kan deze periode korter of langer duren. ”

Gezien deze ontwikkelingen stelt de overheid voor om de huidige vergunningen voor DVB-T/Digitenne met drie jaar te verlengen (tot 1 februari 2020) om vergunninghouders een kans te geven om nieuwe technologien als DVB-T2 door te voeren. Teneinde een optimaal gebruik van frequentieruimte te waarborgen zal voor de verlenging van de vergunning voor commercieel gebruik een verlengingsprijs worden vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken.

Betrokken marktpartijen kunnen tot 15 juni aanstaande hun reactie geven via: http://www.internetconsultatie.nl/dvbt_700MHzband . Via deze link is ook het document  “Beleidsvoornemen Vergunningen voor Digitale Televisie en Bestemming van de 700 MHz Band ” te vinden.