Pilot OLON/NLPO voor DAB+ met lokale omroepen stap dichterbij

De OLON/NLPO gaat de komende maanden de voorbereidingen treffen voor de pilot voor lokale omroepen met DAB+, digitale radio via de ether.

Financiering is rond

De OLON, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, wil al enige tijd starten met een proef voor uitzendingen van lokale omroepen via DAB+. Tot op heden ontbrak het de organisatie echter aan financiële middelen voor de pilot. Inmiddels zijn de financiële middelen geregeld voor het uitvoeren van een technische pilot met DAB+ bij lokale omroepen.

Voorbereidingen

“Voor de pilot zullen wij de komende weken/maanden de voorbereidingen gaan treffen”, aldus Marcel Mokveld van de OLON tegenover deze website. Het is nog niet duidelijk in welke regio of regio’s de pilot zal worden uitgevoerd. De NLPO, Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, is opgericht vanuit de OLON om het vormen van streekomroepen in gang te zetten.

Experimenten

Momenteel zijn er al een aantal lokale omroepen in diverse regio’s in Nederland bezig met uitzendingen via de digitale ether. Het gaat hier om individuele projecten waarbij de omroepen gebruik maken van een experimenteer-vergunning. Deze vergunningen worden door het Agentschap Telecom afgegeven voor een bepaalde periode waarbinnen de omroepen experimenten kunnen uitvoeren op het gebied van DAB+.

Hierbij biedt het agentschap de mogelijkheid om een vergunning te verlengen voor eventuele nieuwe experimenten. Momenteel zijn er lokale omroepen in de regio Oost Groningen, Emmeloord, Vlaardingen en Groenlo bezig met DAB+-uitzendingen op experimentele basis.

Streekomroepniveau

Met de proef-uitzendingen via DAB+ wil de OLON gaan kijken naar de technische mogelijkheden voor DAB+ bij lokale omroepen: “Onze pilot heeft ook vooral als doel om een technische test te zijn voor een landelijke implementatie. Dat wil zeggen een pilot op streekomroepniveau met een single frequentie network binnen het streekomroepgebied. Hierbij moeten circa 3 a 4 steunzenders een gesynchroniseerd netwerk gaan vormen. Bij de pilot worden onder meer ook de afstanden tussen de zenders getest om te bezien hoe we volledige dekking binnen het streekomroepgebied kunnen realiseren met uiteraard ook voldoende indoor dekking. Dat is natuurlijk een wat andere en kostbaarder opzet dan alleen één low power zender ergens aansteken met DAB.”, aldus Mokveld eerder tegenover deze website.

Expertise

De OLON wil voor de pilot ook gebruik gaan maken van de expertise die momenteel wordt opgedaan door diverse lokale omroepen die al uitzenden op DAB+. “Uiteraard is het nuttig als we de expertise van andere pilots hierbij kunnen gebruiken. Maar ook dat moet ik eerst nog organiseren en bezien wat mogelijk is.”, aldus Marcel Mokveld.