“Bereik Omroep Brabant flink gegroeid in twee jaar”

kijkcijfersUit onderzoek van de provincie Noord-Brabant blijkt Omroep Brabant als TV zender een veel dominantere positie in het medialandschap in te nemen dan de onderzoeken van Intomart GFK laten zien. Dit bericht de regionale omroep in een persbericht.

Zo geeft 31 procent van de Brabanders Omroep Brabant een plek in hun top 5 van meest bekeken zenders. Twee jaar geleden was dit nog 26 procent. Hiermee staat Omroep Brabant op plek 5, na Nederland 1, RTL 4, Nederland 3 en SBS 6, maar bijvoorbeeld vóór Nederland 2 en RTL 7. Ook de tevredenheid over de programmering is toegenomen. Het percentage kijkers dat (zeer) tevreden is, stijgt van 45 naar 55 procent.

Al deze bevindingen staan lijnrecht tegenover het beeld dat het SKO, uitgevoerd door Intomart GFK, schetst, waar het dagbereik in twee jaar is gedaald van 16,9% naar 12,4% van de Brabanders ouder dan 13 jaar. Het onderzoek van de provincie laat bijvoorbeeld zien dat zowel het aantal mensen dat wel eens kijkt als het aantal mensen dat dagelijks kijkt juist is gestegen. Zo steeg het percentage Brabanders dat aangeeft elke dag van de week te kijken van 19,4 procent naar 21,9 procent. Het gaat hier weliswaar om een ander populatie (Brabanders ouder dan 18 in plaats van ouder dan 13) maar zowel de trend als de hoogte van de percentages wijken enorm af.

Het grote verschil komt niet als een verrassing. Ook onderzoeken van andere regionale omroepen hebben volstrekt andere (hogere) uitkomsten dan bij het SKO opgeleverd. Met 172 ‘kastjes’ in Noord-Brabant zijn er ook serieuze twijfels over de representativiteit van het SKO. Het onderzoek van de provincie is gebaseerd op 1.596 respondenten van 18 jaar en ouder woonachtig in de provincie Noord-Brabant. Het is uigevoerd met zowel online als schriftelijke vragenlijsten door onderzoeksbureau Het Pon. De afzender van het onderzoek was provincie Noord-Brabant en de vragenlijst had betrekking op het mediagebruik van Brabanders in het algemeen. Het veldwerk vond plaats in de periode maart /april 2010 en maart / april 2012. Het complete onderzoek is te downloaden op http://www.hetpon.nl/actueel/nieuws/waarderingsonderzoek-omroep-brabant-2012/1649