“Betalen voor digitale aanbod VRT”

vrtAls de Vlaamse openbare omroep VRT zijn digitaal platform uitbreidt, dan moet een deel ervan betalend kunnen worden. Met dat voorstel wil de Vlaamse mediaminister Sven Gatz tegemoetkomen aan de kritiek van de private mediabedrijven op de marktverstoring van de gratis VRT. Hierover berichten diverse Vlaamse media waaronder dagblad De Morgen

‘Het uitgangspunt is altijd geweest dat de VRT alles gratis moet aanbieden omdat burgers via het belastinggeld al eens betaald hebben voor dat aanbod. Ik wil dat principe loslaten. Voor mij is het geen taboe dat ook een deel van het bredere en vernieuwde digitale platform van de VRT betalend wordt. Niet alles, en niet in de kernopdrachten zoals nieuwsberichtgeving, maar voor een deel van de digitale content moet dat mogelijk zijn.’, aldus de minister. 

Over de  invulling van zijn voornemen wil de media-minister het debat nu starten. Het resultaat moet te lezen zijn in de nieuwe beheersovereenkomst tussen Vlaamse overheid en de VRT, waarover volgend jaar de onderhandelingen starten.