“Een op de drie lokale omroepen in problemen”

lokaleomroepEen op de drie publieke lokale omroepen verkeert in een ‘zorgelijke’ financiële situatie. Die conclusie trekt het Commissariaat voor de Media na een uitgebreid onderzoek, waaruit eveneens blijkt dat gemeenten maar mondjesmaat bijspringen.

Hierover bericht journalist Freke Remmers vandaag in De Gelderlander. Het Commissariaat ziet de toekomst weinig rooskleurig in, omdat gemeenten steeds vaker bezuinigen op de omroepsubsidies. De omroepen zijn daar vaak voor ruim de helft van hun inkomsten van afhankelijk.

De OLON, de overkoepelende organisatie van lokale omroepen in Nederland, onderschrijft de situatie die het Commissariaat voor de Media schetst. Al eerder heeft de OLON te kennen gegeven dat het landschap voor de lokale omroepen in Nederland drastisch gaat veranderen. In het document “De lokale omroep is dood, leve de lokale omroep” van de OLON staat: “We (red: OLON) vinden dat de omroep niet strikt de gemeentegrenzen moet volgen, maar als doelgebied een ‘sociaal, cultureel en economisch samenhangend leefgebied’ moet nastreven. Met een duur woord: de natuurlijke habitat van de burger. We schatten in dat dat uiteindelijk ergens tussen de 50 en 100 regio’s in Nederland zijn. Op die schaalgrootte moet de lokale omroep zich dan ook organiseren.” De OLON verwacht dat deze “sectorverandering” in 2015 is doorgevoerd.

Lees ook: Lokale omroep krijgt klappen via Eindhovens Dagblad.

Het onderzoek van het Commissariaat voor de Media vind je hier: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/07/10/evaluatie-van-de-financiering-van-de-lokale-publieke-media-instellingen-in-de-jaren-2009-2012.html