“Kijkers meer tevreden met grotere zenderkeus”

cvdmKijkers die de keuze hebben uit meer zenders blijken extra tevreden te zijn. Gemiddeld geven Nederlanders hun televisieabonnement het cijfer 7,5. Zo’n driekwart van de respondenten vindt het zenderaanbod compleet en overweegt niet van abonnement te veranderen. Deze cijfers zijn afkomstig uit de Mediamonitor 2014 van het Commissariaat voor de Media.

Basispakket
Het Commissariaat heeft dit onderzoek onder meer uitgevoerd om de effecten te bekijken van de wetswijziging Must Carry die staatssecretaris Dekker per 1 januari heeft doorgevoerd. Met de Must Carry is bepaald dat digitale zenderpakketten uit tenminste 30 zenders moeten bestaan. Daarnaast moeten aanbieders van digitale zenderpakketten de Nederlandse en Vlaamse publieke zenders verplicht doorgegeven. Toezichtmaatregelen van het Commissariaat hebben er onder meer in geresulteerd dat Digitenne vanaf 1 oktober alle drie de Vlaamse zenders doorgeeft.

Het onderzoek is een momentopname die relatief kort na de inwerkingtreding van de Must Carry regelgeving heeft plaatsgevonden. Aangezien het effect van de wetswijziging op de langere termijn nog moet blijken, blijft het Commissariaat de invulling van de zenderpakketten en de tevredenheid van de kijker nauwlettend volgen. In 2015 vindt een vergelijkbaar onderzoek plaats. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in de Mediamonitor 2015.

De volledige Mediamonitor is te downloaden via: http://www.cvdm.nl/wp-content/uploads/2014/11/CvdM-Mediamonitor-2014-totaal.pdf