Raad voor Cultuur en Commissariaat positief over nieuwe omroepen

Zowel het Commissariaat voor de Media als de Raad voor Cultuur zijn positief over de twee nieuwe omroepen in het publiek bestel: Ongehoord Nederland (ON!) en Omroep Zwart.

Nieuwe concessieperiode

Op 1 januari 2022 start een nieuwe concessieperiode, dat is de periode waarvoor de overheid vergunningen verleent aan landelijke publieke omroepen. Op verzoek van demissionair minister Slob heeft het Commissariaat een advies over de ingediende erkenningsaanvragen uitgebracht. Ook de Raad voor Cultuur en de NPO brengen een advies uit.

“Geen ruimte voor desinformatie”

Wel benadrukt het Commissariaat de zware verantwoordelijkheid van alle omroepen om dit unieke omroepbestel met elkaar in stand te houden. “Daarin is geen ruimte voor desinformatie en andere zaken die het publieke omroepbestel kunnen ondergraven. Het Commissariaat heeft daarom met zorg kennisgenomen van ingezonden brieven en video’s die op de website van aspirant-omroep Ongehoord Nederland zijn gepubliceerd over de (vermeend onjuiste, discriminerende en misleidende) berichtgeving van de NOS. Het Commissariaat heeft geen aanwijzing dat het media-aanbod van de NOS niet betrouwbaar zou zijn of niet op onafhankelijke wijze tot stand komt.“, aldus het Commissariaat op haar website.

Raad voor Cultuur

Ook de Raad voor Cultuur adviseert demissionair minister Slob (Media) om nieuwkomers ON! en Omroep Zwart een voorlopige erkenning te geven voor het publieke omroepbestel. Ook aanvragen van de overige publieke omroepen krijgen een positief advies. De raad plaatst wel kritische kanttekeningen bij de regels voor toelating. Een open bestel is alleen houdbaar als er duidelijke en eenduidige criteria komen voor toe- en uittreding, waarschuwt de raad. Meer informatie op de website van de Raad voor Cultuur.

Vervolgstappen

Op basis van de adviezen van het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur en de NPO besluit de minister vóór 1 augustus welke omroepen een erkenning en welke een voorlopige erkenning krijgen. Als de minister besluit geen erkenning te verlenen, kan daartegen bezwaar worden gemaakt en vervolgens beroep worden ingesteld.

Sociale media: