Raad voor Cultuur: “Minder zenderbazen en meer verslaggevers”

Zenderbazen bij regionale omroepen moeten plaats maken voor programmamakers. Dat staat in het rapport van de Raad voor Cultuur dat binnenkort verschijnt.

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen

Plannen regionale omroep

De Raad vindt dat de nadruk in het plan voor de dertien regionale omroepen, waarmee zeventien miljoen bezuinigd moet worden, niet op de goede plek ligt. “Persoonlijk vind ik regionale en lokale omroepen buitengewoon van belang. Er ligt nu een plan waarin ze gaan samenwerken in vijf grote clusters, maar aan de bovenkant worden vijf directeuren neergezet.”, aldus voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur bij BNR Nieuwsradio. “Ons advies is: doe dat wat zuiniger en focus op de verslaggevers. Daar gaat het om bij regionale omroepen: de inhoud. En niet om geld verdienen. Directeuren en hoofdredacteuren maken geen programma’s.”

Veilig stellen lokale media

Volgens Daalmeijer moet een betere samenwerking tussen betrokken partijen het voortbestaan van de lokale media veilig stellen. “De regionale zenders maken hele goede programma’s, maar ze maken er te weinig. Ook met de regionale dagbladpers gaat het slecht. Wij pleiten voor samenwerking tussen publieke en private partijen.”, aldus Daalmeijer tegenover BNR Nieuwsradio deze week.

Regionale media centra

“Zorg dat regionale omroepen samenwerkingsverbanden kunnen aangaan met dagbladen in hun regio en zorg dat verslaggevers van kranten voor de radio kunnen werken en omgekeerd.”, aldus Daalmeijer. De Raad voor Cultuur doelt hierbij op de regionale media centra die al in diverse plekken in Nederland zijn opgericht. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld in Zuid-Holland al aan samenwerking gedaan tussen de regionale omroep RTV Rijnmond en Omroep West en diverse lokale omroepen uit de regio.

Betrokken en betrouwbaar

Eerder dit jaar kwamen de regionale omroepen met hun voorstel voor het doorvoeren van bezuinigingen bij de omroepen onder de titel “Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar”. Kern van het plan is om met niet-redactionele diensten samen te werken met andere regionale omroepen. Onder meer de afdelingen techniek, financiën en reclame worden dan in vijf landelijke clusters uitgevoerd. Het plan zal landelijk naar schatting 150 tot 180 banen kosten.

De samenwerking van regionale omroepen is de uitkomst van de verplichting van staatssecretaris Dekker om 17 miljoen euro te bezuinigen op de totale overheidsbijdrage voor de regionale omroepen van ruim 140 miljoen euro. Nu nog hebben alle dertien regionale omroepen hun eigen ondersteunende diensten. Door die te clusteren in vijf bovenregionale clusters kan er flink worden bezuinigd.