Regio-omroepen willen verder als vijf mediabedrijven

rtvwestDe dertien regionale omroepen willen in de toekomst verder gaan als vijf mediabedrijven. Dat staat in het toekomstplan dat woensdag is gepresenteerd door de regionale omroepen. 

Op die manier kan volgens de omroepen op een efficiënte manier regionale journalistiek worden bedreven en tegelijkertijd kan de identiteit bewaard blijven.

“Het plan van de regionale omroepen moet leiden tot vijf regionale mediabedrijven die in het hart van de samenleving staan. Dan heb je een schaal waarop je op efficiënte wijze fijnmazige journalistiek kunt bedrijven, en daarnaast je identiteit bewaart die ook nodig is om ook op andere terreinen in het hart van de samenleving te kunnen opereren.”, aldus de overkoepelende organisatie van regionale omroepen in Nederland: ROOS.

Cees van der Knaap, voorzitter van ROOS, nam bij aanvang van het jubileumcongres krachtig afstand van de plannen die de NPO afgelopen vrijdag presenteerde. In die plannen wordt de taakopdracht van de regionale omroep ter discussie gesteld en houden de regionale omroepen op te bestaan. Het Toekomstvenster op de publieke regionale omroep, dat afgelopen voorjaar is aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker, is een constructieve bijdrage van de regionale omroep aan de voornemens in het Regeerakkoord en geeft voeding aan de Toekomstverkenning naar de publieke omroep die momenteel wordt uitgevoerd door de Raad voor Cultuur.

Het regionale mediabedrijf van de toekomst houdt als kerntaak het brengen van nieuws, informatie, cultuur en evenementen uit de regio en het informeren van het publiek bij calamiteiten. Daarnaast zal er nauw worden samengewerkt met relevante mediapartijen en maatschappelijke organisaties”.

Paul van Gessel, directeur van RTV Noord-Holland, onderstreept het belang van samenwerking en een centrale rol voor het regionale mediabedrijf: “Regionale omroepen zijn al zeer efficiënt opererende organisaties, maar door de bezuinigingen moeten we kansen creëren door ons verdienvermogen te vergroten. Dan moet je midden in de samenleving staan en geen buitenpost van Hilversum zijn. Je moet juist een stevige samenwerking aangaan met de NPO en de andere regionale omroepen. We moeten ons hard maken voor een professionele samenwerking met lokale omroepen en samenwerkingsverbanden aangaan met culturele instellingen, overheden, sportinstellingen en het bedrijfsleven.

Omroep Brabant heeft afgelopen week samen met BN/de Stem, de regionale krant van Wegener, het Regionaal Mediacentrum West-Brabant geopend in Breda. “Samenwerken doe je op basis van vertrouwen en met respect voor beide partijen, aldus Henk Lemckert directeur/hoofdredacteur van Omroep Brabant. Op deze manier zijn we in Brabant tot een goede samenwerking van krant en omroep gekomen. Op basis van wederzijds respect en vertrouwen werken we ook samen met de landelijke redacties, zoals EenVandaag en de NOS. En wat ons betreft blijven we dat doen.”

‘Als je kijkt naar de toekomst zie je dat de regionale omroepen enorm moeten bezuinigen’, zegt directeur Gerard Milo van Omroep West. ‘Dat kan alleen als je samenwerkt. Samenwerking leidt tot schaalvergroting in de organisatie, waardoor je nog efficiënter kunt werken. De redactionele activiteiten blijven juist enorm geworteld in de regio.’ Omroep West en RTV Rijnmond zijn inmiddels met elkaar in gesprek over mogelijke samenwerking in de toekomst.