Regionale commerciële radio wil extra DAB+-capaciteit

De regionale commerciële radiozenders in Nederland willen meer digitale radiocapaciteit tot hun beschikking krijgen. Alleen wanneer deze capaciteit beschikbaar komt zijn de radiozenders bereid om extra investeringen te doen in DAB+. Dit blijkt uit het digitaliseringsplan van de regionale commerciële radiozenders. Dit plan is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht door adviesbureau Kwink Groep.

“Mindere mate robuust”

Kwink noemt in haar onderzoek het digitaliseringsplan “in mindere mate robuust”. Net als bij de landelijke commerciële radiozenders zetten de regionale commerciële radiozenders hun investeringen in DAB+ op een laag pitje wanneer de overheid kiest voor het veilen van de frequenties als verdeelinstrument. Maar uit het digitaliseringsplan blijkt dat ook bij het verlengen van de frequenties voor de regionale commerciële radio het allerminst zeker is dat ze hun investeringen in DAB+ op korte termijn zullen intensiveren, aldus de Kwink Groep

Digitaliseringsplan

Het adviesbureau zegt over het plan van de regionale commerciële radiozenders: “Het plan raakt aan belangrijke onderwerpen als infrastructuur, marketing en samenwerking, maar werkt die onvoldoende concreet uit en onderbouwt in onvoldoende mate hoe hun activiteiten ertoe gaan leiden dat het merendeel van hun luisteraars over gaat stappen naar DAB+. Het belangrijkste aandachtspunt is echter dat de NLCR (samenwerking van regionale commerciële radiozenders) de toezegging van extra capaciteit als harde voorwaarde stelt voor verdere investeringen in de uitrol van digitale etherradio (DAB+). Het ministerie van EZ heeft aangegeven deze wensen niet of onvoldoende te kunnen accommoderen.”, aldus de Kwink Groep.

Financiering

Ook zet het adviesbureau vraagtekens bij de financiering van het plan: “Over de financiële haalbaarheid van de het plan van de NLCR kan geen oordeel worden gegeven, aangezien het bij alle onderdelen ontbreekt aan een financiële uitwerking en toedeling van kosten aan individuele radio-omroepen.”

Complex

Kwink Groep noemt de situatie waarin de regionale commerciële radiozenders moeten samenwerken met de publieke regionale omroep en de middengolfzenders in de diverse bovenregionale DAB+-kavels complex: “door de complexiteit van de samenwerking in de bovenregionale kavel is het onwaarschijnlijk dat voor het verlopen van de huidige vergunningen (medio 2017) nog investeringen worden gedaan in de verdere uitbreiding en verdichting van de netwerken (behoudens de verplichte verbetering in allotment 8A per 1 januari 2017).”. De adviesgroep noemt de huidige bovenregionale kavelindeling zelfs een “uitdaging voor verdere digitalisering”. Voor het alltoment op kanaal 8A (Randstad) wordt per januari 2017 een extra steunzender in Lopik ingeschakeld naast de twee bestaande steunzenders in Amsterdam en Rotterdam.

Ontwerpbesluit

Mede op basis van het advies van de Kwink Groep zal het Ministerie van Economische Zaken bepalen hoe de frequenties voor de regionale commerciële radiozenders wordt uitgevoerd per 1 september 2017. Voor de landelijke commerciële radiozenders ziet het er naar uit dat de frequenties met vijf jaar verlengd worden. Dit ontwerpbesluit ligt nu ter consultatie. Dit besluit is mede genomen op basis van het digitaliseringsplan van de landelijke commerciële radiozenders. Het is nu niet duidelijk of voor de regionale commerciële radiozenders een zelfde besluit zal worden genomen.

 

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.