Regionale commerciële radio ziet af van claim extra DAB+-capaciteit

De regionale commerciële radiozenders in Nederland zien af van een claim voor extra capaciteit in digitale ether in ruil voor extra investeringen. Hiermee is aan belangrijke voorwaarde voldaan om de ethervergunningen voor de regionale commerciële radiozenders te verlengen tot 31 augustus 2022.

Consultatieronde

Minister Kamp (Economische Zaken) is inmiddels een consultatieronde gestart voor zijn voorstel om de ethervergunningen voor de regionale commerciële radiozenders met vijf jaar te verlengen. Eerder was het nog niet zeker of naast de vergunningen voor landelijke commerciële radio ook de vergunningen voor regionale commerciële radiozenders verlengd zou worden. De betrokken radiozenders hadden een “minder robuust” digitaliseringsplan ingediend. Minister Kamp heeft deze radiozenders toen een nieuwe kans gegeven alsnog een robuust digitaliseringsplan aan te leveren.

Aanvullingen

De regionale commerciële radiozenders verenigd in de NLCR (branchevereniging Niet-Landelijke Commerciële Radio) heeft een tweetal aanvullingen ingediend op het reeds ingeleverde digitaliseringsplan. Naar aanleiding van de aanvullingen van de NLCR op hun plan oordeelt Kwink Adviesgroep, dat de plannen in opdracht van de minister heeft beoordeeld, dat “de NLCR met de aanvullingen op het digitaliseringsplan in voldoende mate aannemelijk maakt, dat bij een verlenging de niet-landelijke commerciële radio-omroepen hun investeringen op korte termijn continueren en intensiveren, en dat digitalisering –in vergelijking met het scenario waarin wordt gekozen voor een veiling en de investeringen worden opgeschort- wordt versneld.”

Extra capaciteit

Daarnaast heeft volgens de minister de NLCR haar harde voorwaarde voor extra digitale capaciteit losgelaten en zijn belangrijke onderwerpen als marketing en infrastructuur nader onderbouwd en geconcretiseerd. De minister concludeert dan ook: “Gelet op het bovenstaande zijn er voldoende redenen aanwezig om te stellen dat verlenging van de verleende vergunningen voor de niet-landelijke partijen van belang wordt geacht voor de bevordering van de overgang van analoge naar digitale techniek.”

Ingebruiknameverplichting

De overheid voert voor de gebruikers van de bovenregionale DAB+-kavels wel een aanscherping van de dekking door. Zo moet de outdoordekking worden vergroot naar 85 procent op 1 januari 2018 tot 90 procent op 1 januari 2020. De indoordekking zal moeten worden verbeterd van 65 procent op 1 januari 2018 tot 75 procent op 1 januari 2020. Overigens voldoen een groot deel van de bovenregionale allotments al aan een outdoordekking van 90 procent.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.