Regionale omroepen: FM blijft komende periode van groot belang

De uitzendingen via de analoge FM blijven ook de komende periode van groot belang voor de regionale omroepen in Nederland. Dit schrijft de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) naar aanleiding van een consultatie over de Gedragslijn FM.

Groot belang

Via de ether blijft de FM voor de regionale omroep de komende periode van het grootste belang. 13% van de luisteraars gebruikt DAB+ 2 en dit zal waarschijnlijk gestaag toenemen. En vanzelfsprekend neemt ook het luisteren via internet/apps toe. Zoals aangegeven zal de FM voor de regionale omroepen ook de komende periode nog steeds het belangrijkste etherplatform voor radio zijn.”, aldus de stichting RPO namens de dertien regionale omroepen in Nederland.

FM in één keer afschakelen

Mocht de FM in de toekomst worden afgeschakeld dan stellen de regionale omroepen voor dit landelijk in één keer door te voeren. “De consument weet – mits goed gecommuniceerd – wat hij kan verwachten en op welk moment.”, aldus stichting RPO.

Gedragslijn FM

De consultatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft betrekking op het eventueel opnieuw in het leven roepen van de gedragslijn FM. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in mei een internetconsultatie gestart rond deze gedragslijn. De consultatie staat tot en met vandaag, donderdag 14 juni, open.

Met de gedragslijn FM konden vergunninghouders voorstellen indienen voor het verbeteren van het eigen FM-net en wordt extra bescherming gerealiseerd voor het bereik van de diverse FM-zenders. De gedragslijn werd in juli 2013 door het Agentschap Telecom gestart en liep in september 2015 af.

Geen voorstander

De RPO zegt geen voorstander te zijn om de gedragslijn weer nieuw leven in te roepen: “In het licht van het door de overheid ingezette digitaliseringsbeleid zien wij geen maatschappelijk doel voor het optimaliseren van de analoge ontvangst.”, aldus de stichting RPO. “Het uitbreiden van FM-ontvangst van zenders doet afbreuk aan het onderscheidend karakter van digitale radio en draagt daardoor niet bij aan het digitaliseringsbeleid. Het werkt naar onze mening eerder contraproductief. Wel biedt de gedragslijn voor enkele individuele vergunninghouders mogelijkheden om meer bereik te realiseren, dat levert echter geen brede maatschappelijke meerwaarde op.“, aldus stichting RPO.