Reorganisatie op komst bij RTV Oost

Er is een reorganisatie op komst bij regionale omroep RTV Oost. Het is nog niet duidelijk of hierbij ontslagen gaan vallen. Dit bericht de regionale omroep op haar website.

Positie in medialandschap versterken

Met een intern reorganisatietraject wil de regionale omroep voor Overijssel de eigen positie in het medialandschap in Overijssel verder versterken. De directie van de regionale omroep heeft een plan voor een nieuwe organisatiestructuur ter advies aan de ondernemingsraad voorgelegd. De regionale omroep wil met dit plan nog zichtbaarder worden in de samenleving. De omroep gaat minder dagelijks nieuws ‘in de waan van de dag’ maken om zo meer energie te kunnen steken in verdieping, maatschappelijke discussie en (streek)cultuur.

Bezuinigingen

De kern is dat de al eerder in gang gezette verandering van een radio- en televisiebedrijf in een multimediale onderneming gepaard is gegaan met een andere manier van werken
en dit leidt nu tot een herschikking van de interne budgetten. Daar komt bij dat in de loop der jaren de kosten zijn gestegen, waardoor het totaalbudget onder druk staat.

De reorganisatie gaat ten koste van arbeidsplaatsen, maar in hoeverre dit leidt tot gedwongen ontslagen is nog niet duidelijk aldus de omroep. Dit hangt onder meer af van de definitieve invulling van het plan na het OR-advies, dat eind deze maand wordt verwacht.