RTVA blijft komende jaren lokale omroep in Amstelveen 

RTVA blijft in elk geval tot 24 augustus 2024 de lokale omroep van Amstelveen. Het Commissariaat voor de Media heeft besloten RTVA aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor Amstelveen. De gemeenteraad van Amstelveen adviseerde eerder negatief over RTVA. Hiermee legt het Commissariaat voor de Media het advies van de gemeenteraad naast zich neer.

Verheugd

Bestuur en medewerkers van RTVA reageren verheugd op het bericht. “Het besluit maakt het mogelijk voort te gaan op de ingeslagen weg. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van de studio’s aan Orion 19b, zijn nieuwe medewerkers aan de slag gegaan en nieuwe programma-formats ontwikkeld.”, aldus de omroep via haar website.

Terzijde geschoven

Volgens het Commissariaat voor de Media is gebleken dat RTVA voldoet aan de wettelijke criteria die gesteld worden aan een lokale omroep. Bovendien was de aanvraag voor het verlengen van de licentie tijdig ingediend en heeft alleen de gemeenteraad er anderhalf jaar over gedaan om advies uit te brengen. Dit advies werd uiteindelijk negatief, maar wordt dus door het Commissariaat terzijde geschoven.

AAN!

Naast RTVA was ook een nieuwe omroep, AAN!, in de race om lokale publieke omroep van Amstelveen te worden. De aanvraag van AAN! is echter door het Commissariaat niet in behandeling genomen. Het Commissariaat wijst erop dat deze aanvraag is ingediend op 23 oktober. Dit is meer dan drie maanden na het advies van de gemeenteraad en twee maanden nadat het Commissariaat de gemeente al had laten weten van plan te zijn een voor RTVA positief besluit te nemen.

Het Commissariaat acht het dan ook niet gerechtvaardigd om het besluitvormingsproces nog langer aan te houden”, zo schrijft het Commissariaat. Tegen het besluit van het Commissariaat kunnen belanghebbenden overigens nog wel bezwaar maken.