Schuring directeur Financiën Nederlandse Publieke Omroep

npoDe Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft Marije Schuring per 1 november benoemd tot directeur Financiën. Met de aanstelling van Schuring worden diverse financiële taken samengebracht , een van de voorgenomen maatregelen binnen de hervorming van de Publieke Omroep. Schuring is sinds 2009 bij de NPO in dienst als senior adviseur financieel beleid. Eerder was ze onder meer werkzaam bij Deloitte en de Gemeente Rotterdam.

Schuring krijgt onder meer als opdracht te zorgen voor een effectieve en eenduidige financiële sturing. Hiermee volgt de NPO één van de adviezen uit het rapport ‘Efficiencyonderzoek Publieke Omroep’ van Boston Consulting Group dat vorig jaar werd uitgebracht.

Op dit moment voert de Nederlandse Publieke Omroep een grootscheepse hervorming door die gepaard gaat met forse bezuinigingen. Hiertoe zullen de 21 landelijke omroeporganisaties fuseren tot 8 omroepen. Schuring coördineert namens de Raad van Bestuur het omroepbrede bezuinigingstraject.

Schuring wordt lid van het directieteam van de NPO en rapporteert aan de Raad van Bestuur. (Persbericht NPO)