Shula Rijxman weer voor vijf jaar benoemd in bestuur STER

Minister Slob (ChristenUnie) heeft Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO tot aan eind augustus 2023 herbenoemd tot lid van het bestuur van de STER (Stichting Ether Reclame).

Mediawet

Op basis van de Mediawet doet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) voor drie van de vijf leden een voordracht tot benoeming en benoemt de minister deze vervolgens, waarbij de minister ook een voorzitter aanwijst en twee waarnemers met raadgevende stem kan aanwijzen.

Verantwoordelijk

De NPO stelt vele malen – ook in het kader van bezuinigingen – nooit een belang te hebben bij de STER of het programmeren in verband met reclame. Shula Rijxman is echter als voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO (samen met oud-PvdA politicus, bestuurder Martijn van Dam) als Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de NPO en diens programmeringen.

Omzet

Tegelijkertijd heeft Shula Rijxman het belang van de STER te dienen die zoveel mogelijk reclame-omzet dient te maken op de NPO, waarmee een belangenconflict bestaat. Door teruglopende reclame-inkomsten van de STER moet de NPO nota bene 60 miljoen euro bezuinigen. De mediabegroting van het ministerie van OCW wordt naast belastingmiddelen ook uit de reclame-opbrengsten van de STER gefinancierd (in 2017 nog 178,9 miljoen euro). De NPO kreeg dit jaar circa 800 miljoen euro uit de Mediabegroting.

Bestuur

In het STER bestuur zetelen ook Jan Slagter (voorzitter van Omroep Max) het per 1 juni jl. afgetreden NPO-Raad van Bestuurslid Jaap Kooij. Tijdelijk voorzitter van het STER bestuur is Philip Alberdingk Thijm die algemeen directeur is van de voormalig TMG-dochter Keesing Media Groep die actief is in de puzzelmarkt.

Frank Volmer is de directeur van de STER, die net als Alberdingk Thijm (tot begin 2015) ook een directeursfunctie vervulde bij de Telegraaf Media Groep.

Verkenning

Oud-staatssecretaris Sander Dekker (VVD) liet in maart 2017 nog een verkenning uitvoeren over de benoemingsprocedures van publieke media-instellingen.
Het bureau Twynstra Gudde concludeerde toen dat er ‘ongewenste dubbele petten’ bestaan tussen NPO-bestuurders die in het STER-bestuur zetelen.

De onderzoekers beveelden destijds aan dat de NPO geen meerderheid meer vormt in het STER bestuur en dat het STER-bestuur wordt omgevormd tot een Raad van Toezicht alsmede integraal toezicht bij het Commissariaat voor de Media, al was Sander Dekker het met het laatste niet eens; thans dienen begrotingen en jaarrekening van de STER instemming van de minister. .

Nadat Arie Slob eind oktober 2017 als minister in de VVD/CDA/D66/ChristenUnie-regering verantwoordelijk werd voor het dossier media, werd het stil op dit onderwerp.