Staatssecretaris maakt werk van verdere professionalisering lokale omroepen

Staatssecretaris Gunay Uslu (media) kondigde deze week aan om samen met de NLPO de komende tijd werk te maken van de verdere professionalisering van de lokale publieke omroepen en toe werken naar een vernieuwde financierings- en aanwijzingssystematiek. Een werkgroep gaat aan de slag om tot een gedragen eindbeeld te komen dat moet leiden tot een herziening van de Mediawet in 2025.

Essentiële rol

Lokale publieke omroepen staan volgens de staatssecretaris dicht bij de mensen en spelen een essentiële rol in de lokale democratie. Tegelijkertijd staat deze derde laag in het publieke mediabestel sterk onder druk. Een belangrijk deel van het debat stond dan ook in het teken van de ambities om de lokale omroepen te professionaliseren en hun onafhankelijkheid te versterken.

De Tweede Kamer had veel diverse vragen over het verloop van de uitvoering van die ambities tot 1 januari 2025, wanneer een wetswijziging de vernieuwde financierings- en aanwijzingssystematiek
van de lokale omroepen moet bestendigen. De staatssecretaris heeft toegezegd om in het najaar een brief aan de Kamer te sturen waarin zij haar visie op de versterking van de lokale omroep verder presenteert. Ook de samenwerking tussen de drie lagen van het publieke bestel komt daarin aan bod.

Werkgroep lokale Publieke Omroepen

Om tot een gedragen eindbeeld te komen heeft het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een speciale werkgroep opgezet. Naast de ministeries voor OCW en BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zijn de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), het CvdM (Commissariaat voor de Media) en de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) hierin vertegenwoordigd. Gezamenlijk buigen zij zich de komende tijd over de criteria voor een lokaal toereikend media-aanbod, de aanwijzingsprocedure voor lokale omroepen, de wijze van financieren (incl. verdeelsleutel) en de rol van de sectororganisatie voor de beleids- en verantwoordingscyclus. Het eindbeeld mondt uit in een herziening van de Mediawet in 2025.

“Enthousiast”

Marc Visch, directeur-bestuurder van de NLPO is enthousiast over de aanpak van de staatssecretaris om gezamenlijk toe te werken naar een sterke, duurzame en onafhankelijke lokale publieke omroep. Visch: ‘’Dit is een belangrijke stap voor de lokale journalistiek. We hebben hier als sector lang naar toegewerkt en kunnen nu echt aan de slag. We kijken dan ook uit naar de samenwerking met betrokken partijen om de volgende stap in de professionalisering van onze sector te kunnen maken. Ook de intenties van de staatssecretaris om te investeren in een veilige werkomgeving te creëren voor journalisten juicht Visch toe. “Ook op lokaal niveau worden journalisten regelmatig bedreigd. Het is goed dat hier vanuit de Tweede Kamer en het kabinet nu structureel aandacht voor is.”