Steun Tweede Kamer voor pilots vorming streekomroepen

Er komt financiële steun voor de vorming van streekomroepen. De Tweede Kamer staat positief tegenover de plannen van minister Slob van Media om te starten met pilots voor streekomroepen en pilots voor de samenwerking van lokale omroepen met regionale omroepen.

15 miljoen euro

De minister heeft 15 miljoen euro uitgetrokken voor deze samenwerking. Voor 2019 en 2020 is 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het pilot streekomroep. Dat is minder dan waar NLPO en VNG om gevraagd hebben. Later is ook nog eens 9 miljoen euro beschikbaar voor pilots in samenwerking tussen lokale omroepen en regionale omroepen.

Steun

Voor de pilots is brede steun in de kamer zo lijkt het. De woordvoerders van SP en Groen Links vroegen de minister nog speciale aandacht voor een aantal lokale omroepen die voorloper zijn in de streekvorming maar die financieel in zwaar weer verkeren. Slob zei dat “het doel van de pilot de streekomroepvorming is en niet het redden van noodlijdende omroepen”. Echter, hij liet doorschemeren dat dat natuurlijk wel een bijeffect kan zijn van deelname aan de pilot streekomroep.

Regeling in november van start

De minister heeft verder gezegd dat het half oktober duidelijk moet zijn hoe de regeling voor de pilot streekomroepen eruit moet zien, en dat de regeling nog in november van dit jaar van start kan. Verkenners van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het ministerie zijn nu bezig om criteria voor de pilot op te stellen. Daarnaast benadrukte Slob dat er ook met gemeenten gesproken wordt om er zeker van te zijn dat zij hun financiering van de lokale omroep in stand houden op het moment dat er ook geld van het Rijk naar de streekomroepen gaat. Slob noemt “Lokale omroepen primair de verantwoordelijkheid van gemeenten”.

Advies

Vorige week hebben de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur al een adviesrapport uitgebracht over de streekomroepvorming. De raden pleiten er o.m. voor om de lokale omroepen in de toekomst uit de rijksbegroting te betalen omdat dit de onafhankelijkheid van de omroepen ten goede komt.