Stoelendans op regionale DAB+-kavels van start

In Friesland wordt morgen de eerste stap gezet voor de herindeling van de regionale DAB+-frequenties. De komende maanden zal er een grote herindeling van de DAB+-frequenties voor regionale radiozenders plaatsvinden.

Herindeling

In de komende maanden worden de digitale etherindeling voor publieke en commerciële radiozenders opnieuw ingedeeld. Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders krijgen de komende maanden een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. Daarnaast zijn er nieuwe internationale afspraken gemaakt waardoor bepaalde frequenties niet meer beschikbaar zijn voor Nederland. Tevens komt er extra digitale capaciteit vrij in de Randstad. De nieuwe indeling per kavel vind je hier.

Nieuwe kanalen

Om de nieuwe indeling mogelijk te maken zullen de regionale netwerken van frequentie veranderen. Morgen wordt in Friesland de eerste stap gezet. Daar verhuizen de regionale zenders van kanaal 9D naar 5A. Hiervoor vinden komende nacht werkzaamheden plaats aan de zendmast in Irnsum.

Vanaf 1 september mag Nederland overigens geen gebruik meer maken van dit kanaal aangezien er afspraken zijn gemaakt met buurland Duitsland over dit kanaal. Vanaf 1 september gaat in de grensregio Noordrijn-Westfalen het regionale netwerk aldaar met meer vermogen uitzenden.

In de periode tot 1 september zal het regionale netwerk in de digitale ether verder worden aangepast. De nieuwe indeling vind je hier.