Streamingdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties

Grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland, moeten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires.

Wetsvoorstel

Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het wetsvoorstel is een van de maatregelen die Uslu neemt om de productie en zichtbaarheid van Nederlandse films, series en documentaires te versterken.

4,5% van de omzet bij een jaaromzet

Het wetsvoorstel verplicht streamingdiensten met een jaaromzet in Nederland van meer dan 30 miljoen euro om 4,5% van hun omzet te investeren in Nederlandse films, series en documentaires. Die investering houdt bijvoorbeeld in dat ze zelf een Nederlandse titel (co)produceren, of een bestaande, recente Nederlandse productie aankopen en aanbieden. Een deel van de investering moet ten goede komen aan onafhankelijke producenten om te zorgen voor een divers aanbod.

Versterking productie en zichtbaarheid

In 2022 stimuleert Uslu de productie van Nederlandse films, series en documentaires ook op andere manieren. Ze stelt 11,5 miljoen euro beschikbaar voor de zogenaamde Production Incentive High-end series, een regeling van het Filmfonds voor series met die relatief duur zijn om te produceren. Series die eerder van de regeling gebruik hebben gemaakt zijn bijvoorbeeld Vliegende Hollanders en Het Verhaal van Nederland. Ook investeert ze 1 miljoen zodat 18 Nederlandse speelfilms eerder en langer voor iedereen te zien zijn op de publieke omroep.