“Kans op strikter toezicht op KPN en VodafoneZiggo door ACM”

De kans is groot dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) meer mogelijkheden krijgt om KPN en fusiecombinatie VodafoneZiggo onder strikter toezicht te stellen.

Dit schrijft Het Financieele Dagblad op basis van een Kamerbrief die demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken vorige week verstuurde.

Twee landelijk dekkende netwerken

Nederland geldt binnen Europa als het enige land waar naast een landelijk dekkend telefoonnetwerk ook een landelijk dekkend kabelnetwerk is. Beide zijn geschikt voor bel-, internet- en tv-aansluitingen. Binnen Europa pleitte Nederland nadrukkelijk voor de mogelijkheid om toegang tot netwerken op te leggen, zonder dat aanmerkelijke marktmacht hoeft te worden aangetoond.

‘In de Raadspositie mogen lidstaten deze ruimte bieden aan hun toezichthouder, maar zijn ze daartoe niet verplicht’, schrijft de minister aan de Kamer. ‘De bepaling kan hierdoor rekenen op brede steun van lidstaten.’

Besluit

De Raad van ministers neemt hierover op 24 oktober een besluit, waarna het Europees Parlement zich nog over de kwestie moet uitspreken. Later dit najaar komt de ACM nog met een eigen marktanalyse. Het standpunt van de Europese ministers staat haaks op dat van de Europese Commissie.

Het dagelijkse EU-bestuur wil de telecomregels juist gelijktrekken. Ook vreest ze dat de nationale toezichthouders de ruimte die hun geboden wordt, te lichtvaardig zullen benutten, zo stelt Kamp vast in zijn Kamerbrief.