Tweede Kamer stemt in met afschaffen programmaraden

coaxkabelDe Tweede Kamer heeft donderdag de wijziging van de Mediawet met daarin bepalingen voor de verspreiding van radio- en tvzenders aangenomen. Met deze wijziging worden programmaraden afgeschaft.  Pakketaanbieders (kabelexploitanten en andere aanbieders) worden verplicht een standaardpakket van 30 zenders door te geven, met daarin een aantal must carry-zenders.

 

De Tweede Kamer wil wel de instelling van een geschillencommissie achter de hand te houden. Bijvoorbeeld wanneer uit onderzoek of klachten van kijkers blijkt dat pakketaanbieders uit zichzelf wensen van kijkers onvoldoende honoreren dan wel de klachtafhandeling onvoldoende serieus nemen.

Programmaraden hebben aangegeven te streven naar een vrije keuze voor kijkers. Keuze tussen pakketten en aanbieders, maar het liefst tussen zenders. Kijkers zouden hun eigen pakket moeten kunnen samenstellen want op dat moment is ook geen georganiseerde consumenteninvloed meer nodig, aldus Kabelraden.nl. Kabelraden.nl is de overkoepelende organisatie van programmaraden in Nederland. De Tweede Kamer heeft wel een motie aangenomen over het verkennen van de mogelijkheid van een Ć” la cartemenu. In het najaar volgt behandeling in de Eerste Kamer. De datum van inwerkingtreding is nog onduidelijk. 

Signaalneutraliteit
Signaalneutraliteit wordt vastgelegd in de Mediawet. De Tweede Kamer heeft ook hier gisteren mee ingestemd. Voor internetproviders is er netneutraliteit en voor omroepnetwerken moet iets vergelijkbaars komen. Het betekent dat het ministerie van OCW netneutraliteit op de kabel kan afdwingen. Concreet gaat het daarbij om faciliteiten die worden meegezonden met het hoofdsignaal, bijvoorbeeld ondertiteling, gesproken ondertiteling voor blinden en slechtzienden, het nog relatief onbekende HbbTV en de daarmee meegezonden digitale informatie of het RDS-signaal. De indieners vinden het niet wenselijk dat aanbieders diensten kunnen blokkeren. (via oa Telecompaper en Kabelraden.nl)