Twintig lokale omroepen doen mee aan pilot professionalisering

Twintig lokale omroepen in Nederland mogen meedoen aan de pilot ‘professionalisering lokale omroepen’ van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

53 aanvragen

Voor de regeling zijn in totaal 53 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er twaalf afgewezen omdat ze niet voldeden aan de (rand-)voorwaarden van de regeling. De 41 overgebleven projecten zijn door het bureau en twee externe deskundigen beoordeeld en hun advies heeft uiteindelijk geleid tot de lijst van twintig omroepen die door het bestuur van het Fonds is vastgesteld.

2,85 miljoen euro

Er is voor deze pilot (die loopt van 1 maart 2020 tot 28 februari 2021) 2,85 miljoen aan subsidiegeld beschikbaar. Kamerlid Sneller van D66 diende eind 2018 een motie in, waarin de regering wordt gevraagd om ‘te onderzoeken hoeveel het verzorgen van een lokaal toereikend media- aanbod kost en op welke wijze dit het beste georganiseerd en gefinancierd kan worden.’ Een Kamermeerderheid ondersteunde de motie.

Pilot

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media zegde daarop in zijn visiebrief over de toekomst van het publieke omroepbestel van 14 juni 2019 middelen toe voor de uitvoering van een pilot, waarbij het doel van de pilot is het vaststellen in hoeverre lokale omroepen dankzij extra middelen in staat zijn journalistieke professionalisering te realiseren. Hij verzocht het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de regeling vorm te geven en uit te voeren en stelde daarvoor zes miljoen euro (over twee pilotjaren) beschikbaar.

Verbetering van de lokale journalistieke infrastructuur

De regeling is primair gericht op projecten voor het versterken van de journalistieke kwaliteit en capaciteit van lokale publieke omroepen. Een project dient in zijn geheel te zijn gericht op verbetering van de lokale journalistieke infrastructuur. Met de subsidieregeling wil het Stimuleringsfonds niet alleen lokale journalistiek als zodanig bevorderen, maar ook bruikbare gegevens verzamelen die van belang zijn om vast te stellen onder welke omstandigheden en tegen welke kosten lokale omroepen in staat zijn op volwaardige wijze bij te dragen aan een goed journalistiek aanbod.

Een overzicht van de deelnemende omroepen vind je hier.